Asiakirjamallit

Perukirja, lesken kuoltua, SV [Bouppteckningsinstrument, efterlevande make]

Perukirja on perintöverotusta varten tehtävä omaisuusselvitys. Tämä perukirjamalli sopii tilanteeseen, jossa perukirja tehdään lesken kuoleman jälkeen. Asiakirjan sisällöt ovat ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Mikä perukirja on?

Perukirja laaditaan perunkirjoituksen tuloksena. Käytännössä se on Verohallinnolle toimitettava selvitys kuolinpesän varoista ja veloista. Perukirjan pohjalta määritetään perintöveron suuruus.

Miten kuolinpesän varat ja velat selvitetään?

Pesän ilmoittaja valitsee perunkirjoituksen toimittajiksi kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat omaisuuden arvon, selvittävät vainajan velat sekä merkitsevät tiedot näistä perukirjaan. Koko vainajan nettovarallisuus tulee näin ollen kirjatuksi, ja sen pohjalta jaetaan maksettavaksi perintövero kaikkien perijöiden kesken.

Kuka tahansa täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö voi toimia uskottuna miehenä. Usein on kuolinpesän osakkaiden oman edun mukaista, että ainakin toinen uskotuista miehistä on täysin ulkopuolinen henkilö. Se voi myös lisätä perukirjan uskottavuutta Verohallinnon silmissä.

Mitä eroa on lesken ja ensiksi kuolleen puolison perukirjoilla?

Lesken perukirja ei välttämättä juurikaan eroa ensin kuolleen puolison perukirjasta. Olennaista on, oliko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen, ja jos oli, onko omaisuuden ositus toimitettu ennen lesken kuolemaa. Mikäli ositus on jo tehty kokonaan tai avio-oikeutta ei ollut lainkaan, leskeydellä ei käytännössä ole vaikutusta perukirjan sisältöön.

Tilanteessa, jossa ensin kuolleen puolison ja lesken välillä ei ollut toimitettu ositusta, tulee lesken perukirjassa luetella hänen oman omaisuutensa lisäksi myös ensin kuolleen puolison kuolinpesään kuuluva omaisuus, johon leskellä oli avio-oikeus.

Mitä aikarajoja perunkirjoituksessa tulee huomioida?

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen tuloksena laadittava perukirja taas täytyy toimittaa Verohallinnolle kuukauden sisällä perunkirjoituksesta. Määräaikoihin on mahdollista saada tarvittaessa pidennystä Verohallinnolta. Aikarajoista on syytä pitää kiinni, sillä niiden laiminlyönti voidaan sanktioida veronkorotuksin.

Miten laadin perukirjan ruotsiksi helpoiten?

Docuen avulla voit laatia ruotsinkielisen perukirjan laadukkaasti itse. Kaikki sisältömme ovat juristiemme suunnittelemia ja ylläpitämiä. Saat käyttöösi vakiolausekkeet sekä selkeät ohjeistukset kaikkiin perukirjassa vaadittaviin kohtiin. Lopuksi perukirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti palvelun sisällä.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion