Osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan sopijapuolten keskinäisistä suhteista yhtiössä. Osakassopimus tehdään tavallisesti perustajaosakkaiden välillä, mutta uudet osakkaat on suositeltavaa sitouttaa sopimukseen ja siinä määrättyihin yhteisiin tavoitteisiin.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Sopimus osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa asetetaan pelisäännöt yhtiön omistamiseen ja johtamiseen. Sillä pyritään tyypillisesti luomaan tietty ryhmäkuri omistajien välille ratkaiseviin päätöksentekotilanteisiin.

Osakassopimus ei sido uusia osakkaita ilman erillistä sopimusta

Jos yhtiöön otetaan uusia osakkaita, vanhojen osakkaiden allekirjoittama osakassopimus ei automaattisesti tule uusia osakkaita sitovaksi. Uudet osakkaat on sitoutettava osakassopimuksen ehtoihin erillisellä sitoumuksella. Docuella voit laatia niin yksilöllisiin tarpeisiisi sopivan osakassopimuksen kuin jälkikäteisen liittymissitoumuksenkin laadukkaasti.

Voit tällä sopimuksella liittää osakassopimukseen joko yhden tai useamman uuden osapuolen.

Osakassopimuksen ehdot pysyvät muuttumattomina

Liittymissitoumuksella ei muuteta alkuperäisen osakassopimuksen ehtoja. Voidaan toisaalta sopia, että uusia osapuolia koskee vain osa alkuperäisen osakassopimuksen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group