Asiakirjamallit

Osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan sopijapuolten keskinäisistä suhteista yhtiössä. Osakassopimus tehdään tavallisesti perustajaosakkaiden välillä, mutta uudet osakkaat on suositeltavaa sitouttaa sopimukseen ja siinä määrättyihin yhteisiin tavoitteisiin. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 1.7.2024

Sopimus osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa asetetaan pelisäännöt yhtiön omistamiseen ja johtamiseen. Sillä pyritään tyypillisesti luomaan tietty ryhmäkuri omistajien välille ratkaiseviin päätöksentekotilanteisiin.

Osakassopimus ei sido uusia osakkaita ilman erillistä sopimusta

Jos yhtiöön otetaan uusia osakkaita, vanhojen osakkaiden allekirjoittama osakassopimus ei automaattisesti tule uusia osakkaita sitovaksi. Uudet osakkaat on sitoutettava osakassopimuksen ehtoihin erillisellä sitoumuksella. Docuella voit laatia niin yksilöllisiin tarpeisiisi sopivan osakassopimuksen kuin jälkikäteisen liittymissitoumuksenkin laadukkaasti.

Voit tällä sopimuksella liittää osakassopimukseen joko yhden tai useamman uuden osapuolen.

Osakassopimuksen ehdot pysyvät muuttumattomina

Liittymissitoumuksella ei muuteta alkuperäisen osakassopimuksen ehtoja. Voidaan toisaalta sopia, että uusia osapuolia koskee vain osa alkuperäisen osakassopimuksen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 1.7.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion