Asiakirjamallit

Velkakirja, pääomalaina, EN [Promissory note, capital loan]

Pääomalaina tarkoittaa osakeyhtiölle annettavaa erityisehtoista lainaa. Mikäli laina täyttää osakeyhtiölaissa määritellyt edellytykset, voidaan se luokitella kyseisen lain näkökulmasta omaksi pääomaksi. Pääomalainasta on sovittava kirjallisessa velkakirjassa. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti

Mitä hyötyä pääomalainasta on?

Pääomalaina saadaan tietyin edellytyksin katsoa omaksi pääomaksi määritettäessä, onko yhtiön oma pääoma osakeyhtiölain näkökulmasta positiivinen. Jos yhtiö on menettänyt oman pääomansa, tulee yhtiön hallituksen tehdä menettämistä koskeva rekisteri-ilmoitus kaupparekisteriin. Tyypillisesti oman pääoman menettämistä koskeva merkintä halutaan kaikin tavoin välttää. Pääomalainasta on omaksi pääomaksi katsottavana rahoitusvälineenä tällöin hyötyä.

Mikä on helpoin tapa laatia pääomalainan velkakirja englanniksi?

Pääomalainaa koskeva velkakirja on tehtävä kirjallisesti. Mallillamme laadit vaivattomasti tarpeisiisi sopivan englanninkielisen pääomalainan velkakirjan. Malli sisältää osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallisisällöt, joiden avulla laina voidaan luonnehtia pääomalainaksi. Malli sisältää myös juristiemme laatimat vakioehdot (esim. lainan takaisinmaksu, korko, viivästyskorko), jotka muuntuvat sen mukaan, miten vastaat palvelun sinulle esittämiin kysymyksiin.

Pääomalainan velkakirjamallimme ei siis ole yksittäinen lomakepohja vaan yhdistelmä kymmeniä eri pohjia. Se on moderni velkakirjapohja, joka luo sinulle siistin ja allekirjoitusvalmiin asiakirjan kuin itsestään.

Miten velkakirjan toinen osapuoli voi hyväksyä asiakirjan?

Kun olet muotoillut velkakirjan valmiiksi, voit toimittaa toiselle osapuolelle joko tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan sitä. Osapuoli voi hyväksyä velkakirjan ehdot sähköisellä allekirjoituksellaan. Lopuksi jokaiselle osapuolelle jää oma digitaalinen kappaleensa velkakirjasta.

Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion