Asiakirjamallit

Hallituksen päätös kokousta pitämättä, EN [Board decision without a meeting]

Osakeyhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä myös ilman varsinaista kokousta. Tehdyt päätökset tulee kuitenkin dokumentoida ja säilyttää tavanomaista kokouspöytäkirjaa vastaavasti. Tällä mallilla voit laatia laadukkaan päätösasiakirjan englanniksi. Lue lisää

Kokous ei ole välttämätön päätösten tekemiseksi

Osakeyhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä myös ilman varsinaista kokousta. Päätöksiä ei kuitenkaan saa tehdä, jos jokaiselle hallituksen jäsenelle ei ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua päätöksentekoon.

Päätökset on kirjattava ja allekirjoitettava

Hallituksen kokouksista tulee osakeyhtiölain mukaan pitää pöytäkirjaa. Tätä periaatetta sovelletaan myös ilman kokousta tehtäviin päätöksiin: päätös on kirjattava, numeroitava, allekirjoitettava ja säilytettävä kuten kokouspöytäkirjat. Velvoite seuraa laista, mutta huolellisesti laadittu dokumentaatio antaa myös ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa.

Englanninkielisen päätösasiakirjan laatiminen Docuella

Hallituksen päätökset kokoava dokumentti on vaivatonta laatia palvelussamme. Yhtiöoikeuden asiantuntijamme ovat laatineet mallisisällöt kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, joista hallitus tyypillisesti päättää. Voit lisätä päätökset tai päätösesitykset esimerkiksi tilinpäätöksen käsittelystä, SVOP-sijoituksista, luottotappioiden toteamisesta, lainan tai luottolimiitin ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta. Palvelu kysyy sinulta vaiheittain lisäkysymyksiä valitsemistasi päätöskohdista ja muotoilee sisältöjä vastaustesi perusteella. Samalla se ohjeistaa eri vaihtoehtojen merkityksestä.

Kysymys ei ole siis yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista suomalaisesta teknologiasta, jolla laadit asiakirjasi helpommin. Tämä asiakirjamalli on englanniksi.

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023