Asiakirjamallit

Tietosuojaseloste, SV [Integritetspolicy]

Tietosuojaseloste on pakollinen selvitys, jossa yritys kertoo henkilötietojen käsittelyn periaatteistaan. Tämä tietosuojaselosteen malli on ruotsiksi. Lue lisää

Tietosuojaseloste eli selvitys henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojaseloste on asiakirja, jossa yritys kertoo, miten se käyttää ja suojaa keräämiään henkilötietoja. Tietosuojaseloste annetaan tiedoksi rekisteröidyille eli niille, joiden henkilötietoja käsitellään. Käytännössä seloste on laadittava mitä moninaisimmissa tilanteissa. Jos esimerkiksi keräät tietoja henkilöasiakkailtasi, olet velvollinen laatimaan tietosuojaselosteen.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella yksityishenkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, syntymäaika, puhelinnumero sekä verkkotunnistetiedot kuten IP-osoite.

Miksi tietosuojaseloste tulee laatia?

Tietosuojaselosteen laatimisvelvollisuus pohjautuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation eli ”GDPR”). Tietosuoja-asetuksessa korostetaan henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin yritysten informointivelvollisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksista. Tietosuojavaltuutettu voi langettaa yritykselle kovatkin sakot tilanteessa, jossa asetusta rikotaan.

Miten laadin ruotsinkielisen tietosuojaselosteen helpoiten?

Tietosuojaselosteen ruotsiksi laadit helpoiten Docuen älykkäällä tietosuojaselosteen mallilla. Docuen muuntuva tietosuojaselosteen malli sisältää kymmeniä juristiemme laatimia mallikirjauksia, joita tyypillisesti käytetään tietosuojaselosteissa. Voit lisätä, poistaa tai muokata valmiita kirjauksiamme sekä lisätä omia sisältöjäsi tarpeittesi mukaan.

Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen ruotsinkielinen tietosuojaselosteen pohja tai lomakepohja vaan moderni teknologia, jolla siisti ja sisällöllisesti laadukas asiakirja syntyy miltei itsestään.

Kun olet laatinut selosteen, aseta se rekisteröityjen saataville esimerkiksi internet-sivuillesi.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023