Asiakirjamallit

Tietosuojaseloste, SV [Integritetspolicy]

Tietosuojaseloste on pakollinen selvitys, jossa yritys kertoo henkilötietojen käsittelyn periaatteistaan. Tämä tietosuojaselosteen malli on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Tietosuojaseloste eli selvitys henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojaseloste on asiakirja, jossa yritys kertoo, miten se käyttää ja suojaa keräämiään henkilötietoja. Tietosuojaseloste annetaan tiedoksi rekisteröidyille eli niille, joiden henkilötietoja käsitellään. Käytännössä seloste on laadittava mitä moninaisimmissa tilanteissa. Jos esimerkiksi keräät tietoja henkilöasiakkailtasi, olet velvollinen laatimaan tietosuojaselosteen.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella yksityishenkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, syntymäaika, puhelinnumero sekä verkkotunnistetiedot kuten IP-osoite.

Miksi tietosuojaseloste tulee laatia?

Tietosuojaselosteen laatimisvelvollisuus pohjautuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation eli ”GDPR”), joka tuli velvoittavaksi vuonna 2018. Tietosuoja-asetuksessa korostetaan henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin yritysten informointivelvollisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksista. Tietosuojavaltuutettu voi langettaa yritykselle kovatkin sakot tilanteessa, jossa asetusta rikotaan.

Tietosuoja-asetuksen myötä Suomessa kumottiin henkilötietolaki, jolla henkilötietoja ennen säänneltiin. Henkilötietolain aikana tietosuojaselosteen virkaa ajoi rekisteriseloste. Tietosuojaseloste on käytännössä laajennettu ja päivitetty versio rekisteriselosteesta. Vanhat rekisteriselosteen pohjat eivät ole enää ajantasaisia.

Miten laadin ruotsinkielisen tietosuojaselosteen helpoiten?

Tietosuojaselosteen ruotsiksi laadit helpoiten Docuen älykkäällä tietosuojaselosteen mallilla. Docuen muuntuva tietosuojaselosteen malli sisältää kymmeniä juristiemme laatimia mallikirjauksia, joita tyypillisesti käytetään tietosuojaselosteissa. Voit lisätä, poistaa tai muokata valmiita kirjauksiamme sekä lisätä omia sisältöjäsi tarpeittesi mukaan.

Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen ruotsinkielinen tietosuojaselosteen pohja tai lomakepohja vaan moderni teknologia, jolla siisti ja sisällöllisesti laadukas asiakirja syntyy miltei itsestään.

Kun olet laatinut selosteen, aseta se rekisteröityjen saataville esimerkiksi internet-sivuillesi.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion