Tietosuojaseloste (ruotsiksi)

Tietosuojaseloste on pakollinen selvitys, jossa yritys kertoo henkilötietojen käsittelyn periaatteistaan. Tämä tietosuojaselosteen malli on ruotsiksi.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Tietosuojaseloste eli selvitys henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojaseloste on asiakirja, jossa yritys kertoo, miten se käyttää ja suojaa keräämiään henkilötietoja. Tietosuojaseloste annetaan tiedoksi rekisteröidyille eli niille, joiden henkilötietoja käsitellään. Käytännössä seloste on laadittava mitä moninaisimmissa tilanteissa. Jos esimerkiksi keräät tietoja henkilöasiakkailtasi, olet velvollinen laatimaan tietosuojaselosteen.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella yksityishenkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, syntymäaika, puhelinnumero sekä verkkotunnistetiedot kuten IP-osoite.

Miksi tietosuojaseloste tulee laatia?

Tietosuojaselosteen laatimisvelvollisuus pohjautuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation eli ”GDPR”), joka tuli velvoittavaksi vuonna 2018. Tietosuoja-asetuksessa korostetaan henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin yritysten informointivelvollisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksista. Tietosuojavaltuutettu voi langettaa yritykselle kovatkin sakot tilanteessa, jossa asetusta rikotaan.

Tietosuoja-asetuksen myötä Suomessa kumottiin henkilötietolaki, jolla henkilötietoja ennen säänneltiin. Henkilötietolain aikana tietosuojaselosteen virkaa ajoi rekisteriseloste. Tietosuojaseloste on käytännössä laajennettu ja päivitetty versio rekisteriselosteesta. Vanhat rekisteriselosteen pohjat eivät ole enää ajantasaisia.

Miten laadin ruotsinkielisen tietosuojaselosteen helpoiten?

Tietosuojaselosteen ruotsiksi laadit helpoiten Docuen älykkäällä tietosuojaselosteen mallilla. Docuen muuntuva tietosuojaselosteen malli sisältää kymmeniä juristiemme laatimia mallikirjauksia, joita tyypillisesti käytetään tietosuojaselosteissa. Voit lisätä, poistaa tai muokata valmiita kirjauksiamme sekä lisätä omia sisältöjäsi tarpeittesi mukaan.

Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen ruotsinkielinen tietosuojaselosteen pohja tai lomakepohja vaan moderni teknologia, jolla siisti ja sisällöllisesti laadukas asiakirja syntyy miltei itsestään.

Kun olet laatinut selosteen, aseta se rekisteröityjen saataville esimerkiksi internet-sivuillesi.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group