Asiakirjamallit

Sulautumissuunnitelma, EN [Draft terms of merger (merger plan)]

Sulautumissuunnitelmassa sulautuvien yhtiöiden hallitukset sopivat yhtiöiden myöhemmästä sulautumisesta ja sen ehdoista. Tämä sulautumissuunnitelman malli on englanniksi. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli en Englanti
Aiheet Päivitetty 25. lokak. 2022
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Sulautuminen pähkinänkuoressa

Yritysten sulautumisessa eli fuusiossa sulautuvan yhtiön tai yhtiöiden varallisuus siirtyy toiseen yhtiöön, jota kutsutaan vastaanottavaksi yhtiöksi. Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat tyypillisesti vastaanottavan yhtiön osakkeita sulautumisvastikkeena ja näin jatkavat vastaanottavan yhtiön omistajina.

Sulautumisten kaksi päätyyppiä ovat:

1 | Absorptiosulautuminen, jossa yksi tai useampi yhtiö sulautuu yhteen olemassa olevaan vastaanottavaan yhtiöön. Tytäryhtiösulautuminen on absorptiosulautumisen tyypillisin muoto, jossa vastaanottava yhtiö omistaa koko sulautuvan tai sulautuvien yhtiöiden osakekannan mahdollisine optio-oikeuksineen ja muine osakkeisiin oikeuttavine erityisine oikeuksineen. Toinen absorptiosulautumisen harvinaisempi muoto on kolmikantasulautuminen, jossa sulautumisvastikkeen maksaa jokin muu taho kuin vastaanottava yhtiö, tyypillisesti tämän pörssilistattu emoyhtiö.

2 | Kombinaatiosulautuminen, jossa kaksi sulautuvaa yhtiötä perustavat sulautumisella uuden vastaanottavan yhtiön.

Sulautumisia toteutetaan monista syistä. Syynä voi olla esimerkiksi konsernirakenteen tehostaminen, päällekkäisten kulujen karsiminen, yritysjärjestelyn viimeistely tai yhtiön kasvattaminen. Sulautuminen on monesti käyttökelpoinen ratkaisu tilanteissa, joissa yrityksellä on useita tytäryhtiöitä ja yritysrakennetta halutaan selkeyttää tarkoituksenmukaisemmaksi fuusioimalla nämä yhtiöt yhdeksi.

Sulautumissuunnitelma kuvaa sulautumisen ehdot ja antaa tietoa sulautumisesta

Sulautumissuunnitelma on sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden välinen asiakirja, joka käynnistää sulautumisen. Siinä kuvataan suunnitellun sulautumisen keskeiset ehdot ja sen sisältö.s.

Sulautumissuunnitelman tarkoituksena on antaa yhtiöiden osakkeenomistajille, optio-oikeuksien haltijoille ja velkojille riittävästi tietoa, joiden perusteella nämä voivat arvioida sulautumisen vaikutusta omaan asemaansa ja oikeuksiinsa. Osakkeenomistajille sulautumissuunnitelma toimii pohjana, jonka perusteella sulautumisesta päätetään yhtiökokouksessa. Velkojat taas voivat suunnitelman perusteella arvioida omaa asemaansa ja mahdollista kantaansa sulautumisen vastustamiseen.

Sulautumissuunnitelman vähimmäissisältö on tarkoin määritelty

Osakeyhtiölaki määrittää sulautumissuunnitelman vähimmäissisällön. Sulautumissuunnitelmaan sisällytettävät kohdat riippuvat siitä, minkä tyyppisestä sulautumisesta on kysymys. Tytäryhtiösulautumisessa sulautumissuunnitelman sisältö on kaikista suppein. Sulautumissuunnitelma sisältää tiedot esimerkiksi sulautumisen syistä, sulautumisvastikkeesta ja sen antamisen ehdoista.

Sulautumissuunnitelma on laadittava kirjallisesti. Asiakirja on päivättävä ja allekirjoitettava. Jos kyseessä on kolmikantasulautuminen, on myös sulautumisvastikkeen antajan allekirjoitettava suunnitelma.

Sulautumissuunnitelmasta on yleensä hankittava KHT- tai HTM-tilintarkastajan lausunto. Lausunnossa arvioidaan esimerkiksi sulautumissuunnitelmassa annettuja tietoja sulautumisvastikkeen määräämisestä ja sen jakamisesta sekä vastaanottavan yhtiön kohdalla myös sulautumisen vaikutusta yhtiön velkojen maksuun

Laadi englanninkielinen sulautumissuunnitelma vaivattomasti

Docuella laadit sulautumissuunnitelman helposti juristiemme laatimien malliehtojen avulla. Samalla pienennät olennaisesti riskiä siitä, että asiakirjasta puuttuisi jotain tärkeää – mallimme sisältää ehdot kaikkiin lainsäädännössä edellytettyihin kohtiin. Voit halutessasi kirjoittaa kunkin kohdan sisällöt itse tai muokata malliehtoja.

Mallimme soveltuu suomalaisten yhtiöiden väliseen tytäryhtiö-, absorptio-, kombinaatio- ja kolmikantasulautumiseen.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli en Englanti
Aiheet Päivitetty 25. lokak. 2022
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion