Asiakirjamallit

Sopimus avioliiton / avoliiton päättymisen varalta

Aviopuolisot voivat laatia mahdollisen avioeron varalle sopimuksen, jossa sovitaan omaisuuden jaosta sekä lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Sopimus avioeron varalta on sitova vain puolisoiden välillä ja vain liiton päättyessä avioeroon. Myös avopuolisot, jotka eivät voi solmia avioehtosopimusta, voivat laatia keskinäisesti sitovan sopimuksen avoliiton päättymisen varalta. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

39,99 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 24.3.2023

Muodoltaan ja sisällöltään vapaa

Sopimus avioeron varalta on muodoltaan ja sisällöltään vapaa sopimus, jolla puolisot voivat sopia omaisuuden jaosta halutessaan jopa esinekohtaisesti. Toisin kuin avioehtosopimuksessa, voidaan sopimuksessa avioeron varalta sopia myös esimerkiksi lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä yhteisessä kodissa asumisesta.

Sopimus on sitova vain puolisoiden välillä

Sopimus avioeron varalta on sitova vain puolisoiden välillä ja vain liiton päättyessä avioeroon. Sillä ei sen sijaan ole sitovuutta avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan, eikä se myöskään ole sitova suhteessa perillisiin tai velkojiin. Tältä osin sopimus siis poikkeaa varsinaisesta avioehtosopimuksesta.

Sopimus mahdollinen myös avopuolisoille

Myös avopuolisot, jotka eivät voi solmia avioehtosopimusta, voivat laatia keskinäisesti sitovan sopimuksen avoliiton päättymisen varalta.

Jo avoliittoon mentäessä olisi hyvä pohtia mahdollisten keskinäisten sopimusten laatimista, sillä mahdollisen eron jälkeen tilanne voi joskus olla niin tulehtunut, ettei sopimusta saada tehtyä. Sopimuksella avopuolisot voivat selvittää keskenään mikä omaisuus kummallekin kuuluu. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, jossa kalliita hankintoja, kuten asuntoja tai kiinteistöjä, on ostettu yhdessä.

Sopimus ei korvaa ositusta avioeron jälkeen

Sopimus avioeron varalta ei korvaa varsinaista ositusta avioeron jälkeen, vaan sopimus avioeron varalta on vahvistettava tällöin ositussopimukseksi uusin allekirjoituksin. Sopimuksesta huolimatta puolisot voivat hakea pesänjakajan määräämistä.

Tätä sopimusta voidaan kuitenkin soveltaa niin sanottuna osituksen esisopimuksena ja puolisot voivat ilmoittaa avioeron vireille tultua noudattavansa tätä aikaisemmin solmittua osituksen esisopimusta osituksena.

Suhde avioehtosopimukseen

Osituksen esisopimus eroaa avioehtosopimuksesta siinä, että osituksen esisopimuksessa sovitaan kunkin omaisuuserän konkreettisesta omistusoikeudesta. Avioehdossa sen sijaan määritellään, mikä omaisuus voi ylipäänsä olla ositettavan omaisuuden piirissä.

Jos puolisot ovat laatineet sekä avioehtosopimuksen että sopimuksen avioeron varalta ja näissä on päällekkäisiä määräyksiä, noudatetaan mahdollisessa ristiriitatilanteessa puolisoiden välillä sitä, joka on laadittu myöhemmin.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

39,99 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 24.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023