Sopimus avioliiton / avoliiton päättymisen varalta

Aviopuolisot voivat laatia mahdollisen avioeron varalle sopimuksen, jossa sovitaan omaisuuden jaosta sekä lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Sopimus avioeron varalta on sitova vain puolisoiden välillä ja vain liiton päättyessä avioeroon. Myös avopuolisot, jotka eivät voi solmia avioehtosopimusta, voivat laatia keskinäisesti sitovan sopimuksen avoliiton päättymisen varalta.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮
Aiheet

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Muodoltaan ja sisällöltään vapaa

Sopimus avioeron varalta on muodoltaan ja sisällöltään vapaa sopimus, jolla puolisot voivat sopia omaisuuden jaosta halutessaan jopa esinekohtaisesti. Toisin kuin avioehtosopimuksessa, voidaan sopimuksessa avioeron varalta sopia myös esimerkiksi lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä yhteisessä kodissa asumisesta.

Sopimus on sitova vain puolisoiden välillä

Sopimus avioeron varalta on sitova vain puolisoiden välillä ja vain liiton päättyessä avioeroon. Sillä ei sen sijaan ole sitovuutta avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan, eikä se myöskään ole sitova suhteessa perillisiin tai velkojiin. Tältä osin sopimus siis poikkeaa varsinaisesta avioehtosopimuksesta.

Sopimus mahdollinen myös avopuolisoille

Myös avopuolisot, jotka eivät voi solmia avioehtosopimusta, voivat laatia keskinäisesti sitovan sopimuksen avoliiton päättymisen varalta.

Jo avoliittoon mentäessä olisi hyvä pohtia mahdollisten keskinäisten sopimusten laatimista, sillä mahdollisen eron jälkeen tilanne voi joskus olla niin tulehtunut, ettei sopimusta saada tehtyä. Sopimuksella avopuolisot voivat selvittää keskenään mikä omaisuus kummallekin kuuluu. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, jossa kalliita hankintoja, kuten asuntoja tai kiinteistöjä, on ostettu yhdessä.

Sopimus ei korvaa ositusta avioeron jälkeen

Sopimus avioeron varalta ei korvaa varsinaista ositusta avioeron jälkeen, vaan sopimus avioeron varalta on vahvistettava tällöin ositussopimukseksi uusin allekirjoituksin. Sopimuksesta huolimatta puolisot voivat hakea pesänjakajan määräämistä.

Tätä sopimusta voidaan kuitenkin soveltaa niin sanottuna osituksen esisopimuksena ja puolisot voivat ilmoittaa avioeron vireille tultua noudattavansa tätä aikaisemmin solmittua osituksen esisopimusta osituksena.

Suhde avioehtosopimukseen

Osituksen esisopimus eroaa avioehtosopimuksesta siinä, että osituksen esisopimuksessa sovitaan kunkin omaisuuserän konkreettisesta omistusoikeudesta. Avioehdossa sen sijaan määritellään, mikä omaisuus voi ylipäänsä olla ositettavan omaisuuden piirissä.

Jos puolisot ovat laatineet sekä avioehtosopimuksen että sopimuksen avioeron varalta ja näissä on päällekkäisiä määräyksiä, noudatetaan mahdollisessa ristiriitatilanteessa puolisoiden välillä sitä, joka on laadittu myöhemmin.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group