Asiakirjamallit

Avioerohakemus

Voit luoda joko I- tai II-vaiheen avioerohakemuksen siitä riippuen, missä vaiheessa avioeroprosessisi on. Avioerohakemus on muodoltaan vapaa, ja se on toimitettava jommankumman puolison kotipaikan käräjäoikeuteen. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

6,19 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 21.3.2023

Avioero myönnetään hakemuksesta

Puolisoilla on oikeus saada avioero pääsääntöisesti kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen. Avioeron myöntää käräjäoikeus. Avioero myönnetään aina, eikä eron syitä tutkita.

Lähetä avioerohakemus sähköpostitse käräjäoikeuteen

Avioerohakemus laitetaan vireille, kun olet toimittanut sen oman tai puolisosi kotipaikan käräjäoikeuteen. Voit toimittaa avioerohakemuksen esimerkiksi sähköpostin liitteenä. Avioerohakemuksen voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin.

Avioero on kaksivaiheinen prosessi

Avioeron hakeminen on lähtökohtaisesti kaksivaiheinen prosessi, jonka molemmat vaiheet edellyttävät erillistä avioerohakemusta. Hakemukset ovat lyhyitä ja muodoltaan vapaita, mutta ne pitää silti tehdä avioeron saamiseksi. Jos puolisot ovat kuitenkin asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta, riittää yksi avioerohakemus ja voit siirtyä suoraan vaiheeseen II.

I-vaihe

I-vaiheen avioerohakemus käynnistää avioeron harkinta-ajan. Jos puolisot hakevat avioeroa yhdessä, harkinta-aika alkaa avioerohakemuksen jättämisestä tuomioistuimelle. Jos puoliso hakee avioeroa yksin, harkinta-aika alkaa siitä, kun avioerohakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle. Tiedoksiannon tekee tuomioistuin. Tiedoksiannon jälkeen käräjäoikeus lähettää molemmille hakijoille ilmoituksen harkinta-ajan alkamisesta. Ilmoitus kertoo myös, milloin harkinta-aika päättyy.

II-vaihe

II-vaiheessa haetaan lopullista päätöstä avioerosta. II-vaiheen avioerohakemuksen voi tehdä, kun harkinta-aikaa on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Huomaa, että II-vaiheen avioerohakemus on tehtävä ennen kuin vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta – muuten avioeroprosessi raukeaa.

Jos puolisot ovat eläneet erillään viimeiset kaksi vuotta keskeytyksettä, voivat he tehdä suoraan II-vaiheen avioerohakemuksen. Puolisoiden hakiessa eroa tällä tavoin yhdessä, tuomitaan avioero välittömästi. Muussa tapauksessa avioero tuomitaan, kun avioerohakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle.

Palvelumme on apunasi avioerohakemuksen laatimisessa

Avioerohakemuksen mallillamme laadit niin I- kuin II-vaiheen avioerohakemuksen hetkessä. Malli sisältää valmiit lausekkeet avioerohakemukseesi ja tarkempaa ohjeistusta eri kohtien merkityksestä. Kysymys ei ole siis yksittäisestä kankeasta avioerohakemuspohjasta tai lomakepohjasta, vaan avustavasta teknologiasta, jolla laadit menestyksekkään avioerohakemuksen nopeammin.

Juristiemme laatimien mallisisältöjen ja ohjetekstien avustamana voit hakea samassa yhteydessä päätöstä esimerkiksi lapsen huoltajuudesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta, pesänjakajan määräämisestä tai puolisolle määrättävästä elatusavusta.

Kun avioerohakemus on valmis, voit viimeistellä sen saman tien sähköisellä allekirjoituksellamme. Avioerohakemus on valmis lähettäväksi.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

6,19 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 21.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023