Sopimus henkilötietojen käsittelystä / tietosuojasopimus (ruotsiksi)

Kun yritys käsittelee toiselta yritykseltä saamiaan henkilötietoja, tulee näiden kahden osapuolen laatia henkilötietojen käsittelystä tietosuojasopimus. Tämän tietosuojasopimuksen mallitekstit ovat ruotsiksi.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Mitä sopimus henkilötietojen käsittelystä tarkoittaa?

Sopimus henkilötietojen käsittelystä tarkoittaa sopimusta, jolla rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä sopivat, miten käsittelijän tulee suojata rekisterinpitäjän sille luovuttamat henkilötiedot. Sopimusta voidaan nimittää paitsi sopimukseksi henkilötietojen käsittelystä, myös tietosuojasopimukseksi, tietojenkäsittelysopimukseksi, GDPR-sopimukseksi tai DPA:ksi (Data Processing Agreement).

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella yksityishenkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja verkkotunnistetiedot kuten IP-osoite.

Milloin tietosuojasopimus tulee tehdä?

Sopimus henkilötietojen käsittelystä tulee laatia aina, kun yritys käsittelee toiselta yritykseltä saamiaan henkilötietoja. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi silloin, kun yritykset siirtävät asiakkaidensa tai työntekijöidensä henkilötietoja alihankkijoilleen.

Laatimisvelvollisuus perustuu vuonna 2018 velvoittavaksi tulleeseen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation eli ”GDPR”), jolla yritysten tietosuojavaatimuksia tiukennettiin huomattavasti. Tietosuojan merkitys on toisaalta viime vuosina muutoinkin kasvanut, joten hyvällä tietojenkäsittelytavalla voi erottautua edukseen.

Mistä sopimuksessa tulee sopia?

Lainsäädäntö asettaa varsin tarkat kriteerit sille, mistä tietosuojasopimuksessa tulee sopia. Sopimuksessa tulee määritellä muun muassa henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät sekä rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Näin laadit ruotsinkielisen tietojenkäsittelysopimuksen helpoiten

Docuen älykkäällä tietosuojasopimuksen mallilla laadit tietosuojasopimuksen ruotsiksi hiirenklikkauksin. Mallimme sisältää kattavat, lakiin pohjautuvat malliehdot kaikista seikoista, joista tietojenkäsittelysopimuksessa tulee sopia. Voit lisätä mallisisältöjämme sopimukseesi vapaasti ja muokata niitä tarpeittesi mukaan. Kysymys ei siis ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt. Tulostamisen ja muun vaivan välttämiseksi käytössäsi on Docuen sähköinen allekirjoitus, jolla kaikki osapuolet voivat hyväksyä sopimuksen.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group