Prokuravaltakirja

Prokuravaltakirja on todiste henkilölle myönnetystä oikeudesta edustaa yhtiötä. Kirjallinen valtakirja on hyvä esittää vastapuolelle, kun prokuristi edustaa yhtiötä suurempia sopimuksia tehtäessä. Prokuristilla on kirjallisen valtakirjan nojalla lisäksi oikeus edustaa elinkeinonharjoittajaa tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Mikä on prokura? Entä prokuristi?

Prokura on yleisvaltuutus: Prokura on jollekin henkilölle annettava yleisvaltuutus yhtiön edustamiseen. Sitä kutsutaan myös nimenkirjoitusoikeudeksi, sillä sen nojalla valtuutettu saa kirjoittaa yhtiön toiminimen eli tehdä yhtiön nimissä sitovia sopimuksia, tarjouksia ja muita toimia.

Prokuristi eli valtuutettu: Prokuristi on henkilö, joka voi edustaa yhtiötä prokuravaltuutuksen nojalla. Prokuristina toimivan on oltava fyysinen henkilö, eli prokuristiksi ei voi nimetä esimerkiksi yhtiötä. Prokuristilla ei ole oikeutta siirtää prokuraa toiselle henkilölle.

Voiko prokuristeja olla monta?

Yhteisprokura mahdollinen: Prokuristeja voidaan nimetä useampi. Prokurassa voidaan määritellä esimerkiksi, että prokuristilla on oikeus edustaa yritystä vain yhdessä toisen prokuristin kanssa.

Tarkista yhtiöjärjestys: Yhtiön yhtiöjärjestyksessä saatetaan määrätä, että hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhdelle jäsenistään, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle henkilölle. Tarkista mahdolliset yhtiöjärjestyksen edustamisoikeutta koskevat määräykset, kun laadit prokuravaltuutusta. Prokuran voi toisaalta myöntää, vaikka yhtiöjärjestyksessä ei olisi määrätty edustamisoikeuksien antamisesta mitään.

Missä kaikessa prokuristilla on oikeus edustaa yhtiötä?

Laaja edustamisoikeus: Prokuristi saa eräitä lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta toimia yhtiön puolesta kaikissa sen yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Prokuristi saa valtakirjan nojalla laajan oikeuden tehdä yhtiön nimissä sitovia sopimuksia, tarjouksia ja muita toimia, ellei valtakirjassa määrätä tähän rajoituksia.

Poikkeukset: Lain mukaisesta yleistoimivallasta poiketen prokuristi ei saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa päämiehen kiinteää omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta eikä hakea niihin kiinnitystä.

Kirjallisen prokuravaltakirjan hyödyt

Todiste toimivallasta: Kirjallinen valtakirja toimii todisteena prokuristille myönnetystä toimivallasta. Valtakirjalla prokuristi voi todistaa valtuutensa edustaa yhtiötä suurempia sopimuksia tehtäessä. Edustamisoikeus voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin, josta esimerkiksi yhtiön sopimuskumppanit voivat halutessaan helposti tarkastaa edustamisoikeuden.

Mahdollistaa edustamisen viranomaisissa: Kirjallisen prokuran nojalla prokuristilla on oikeus edustaa elinkeinonharjoittajaa tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa.

Hallitus myöntää ja peruuttaa prokuran

Prokuran myöntää osakeyhtiössä hallitus. Voit laatia päätöksen prokuran myöntämisestä palvelussamme. Prokura on suositeltavaa rekisteröidä kaupparekisteriin, jotta sopimuskumppanit ja muut tahot voivat saada ajantasaiset tiedot edustamisoikeudesta.

Prokuran voi peruuttaa koska vain. Tämäkin päätös voidaan tehdä hallituksen kokouksessa. Muista ilmoittaa kaupparekisteriin myös prokuran peruuttamisesta.

Vaivattomin tapa laatia prokuravaltakirja

Docuen prokuravaltakirjan mallilla laadit helposti pätevän valtakirjan, jolla voit valtuuttaa edustajan toimimaan yrityksesi puolesta. Voit dokumentoida prokuran antamisen tai peruuttamisen hyödyntämällä hallituksen kokouspöytäkirjan malliamme:

Hallituksen kokous, pöytäkirja


Tags: prokuristi, prokura, mikä on prokuristi

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group