Osakassopimus (englanniksi)

Osakassopimus on sopimus, jossa yhtiön osakkeenomistajat sopivat yhtiön omistamiseen ja johtamiseen liittyvistä asioista.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Sovi yhtiön omistamisesta ja johtamisesta osakassopimuksessa

Osakeyhtiölaki luo hyvät puitteet yhtiön johtamiselle ja hallinnolle, monesti myös omistamiselle. Osakassopimuksella voidaan poiketa tai täydentää osakeyhtiölain määräyksiä ja huomioida yhtiön ja rahoittajien yksilölliset tarpeet. Osakassopimuksessa sovitaan tyypillisesti yhtiön hallintotavasta, osakkaiden velvoitteesta työskennellä yhtiössä sekä heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan myydä yhtiön osakkeet tietyssä tilanteessa.

Osakassopimuksella rajoitetaan käytännössä aina osakkeenomistajien vapauksia, jotka laki muutoin sallisi. Vastapainoksi rajoitukset luovat turvaa yhtiöön investoineille tahoille. Monesti on perusteltua esimerkiksi varmistaa, että yhtiön avaintyöntekijät ja merkittävät osakkeenomistajat eivät voi ilman osakkeidensa menettämistä päättää työsuhdettaan.

Osakassopimus on järkevää solmia heti yhtiötä perustettaessa, sillä se sitouttaa yhtiön osakkaat yhteisiin yhtiötä koskeviin tavoitteisiin.

Laadi juristitasoinen osakassopimus englanniksi

Osakassopimuksemme ehdot kattavat lähes kaikkien pk-yritysten tarpeet. Juristiemme laatimien ehtojen lisääminen omaan osakassopimukseesi onnistuu hiirenklikkauksin – sopimusteksti muotoutuu palvelun esittämiin kysymyksiin antamiesi vastausten perusteella.

Palvelumme antaa sinulle laadinnan yhteydessä lisätietoja eri malliehtojen vaikutuksista ja neuvoo ehtojen valinnasta. Osakassopimuksen mallissamme on kysymys teknologiasta, joka sisältää tuhannen eri pohjan sisällöt.

Hyödynnä juristiemme laatimat malliehdot

Älykäs osakassopimuksen mallimme sisältää muokattavat englanninkieliset malliehdot muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • Sopimuksen voimassaolo
 • Yhtiökokouksen toiminta
 • Hallituksen toiminta
 • Osakkeiden luovuttaminen
 • Osakkeiden hinta luovutustilanteissa
 • Osakkaiden työskentelyvelvoite
 • Osingonmaksun rajoittaminen
 • Salassapitovelvollisuus
 • Kilpailu- ja rekrytointikielto
 • Immateriaalioikeuksien luovutus
 • Sopimusrikkomukset & sopimussakko
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen
 • Sopimukseen sovellettava laki

Voit myös lisätä omia sisältöjä yhtiösi tarpeiden mukaan.

Allekirjoita vaivattomasti sähköisellä allekirjoituksella

Osapuolet voivat hyväksyä osakassopimuksen sähköisellä allekirjoituksella. Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä ja kynällä tehtyyn allekirjoitukseen nähden todistusvoimaltaan vahvempi.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group