Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Lomautusilmoitus (ruotsiksi)

Voit tällä asiakirjalla ilmoittaa lomautuksen perusteet, lomautuksen toteuttamistavan, alkamisajankohdan ja lomautuksen keston. Lomautusilmoituksen mallimme on juristiemme laatima, ja sen sisältöjä päivitetään lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti. Ilmoituksen sisällöt ovat ruotsiksi.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇸🇪

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Lomautus keskeyttää työnteon ja palkan maksamisen väliaikaisesti

Lomautus keskeyttää väliaikaisesti työsopimukseen perustuvan työnteon ja siihen liittyvän palkanmaksun työnantajan aloitteesta. Lomautus voidaan toteuttaa kokopäiväisenä tai osa-aikaisena. Sen kesto voidaan määritellä määräaikaiseksi tai olemaan voimassa toistaiseksi.

Lomautuksesta ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa etukäteen

Työnantajan on henkilökohtaisesti ilmoitettava lomautettavalle työntekijälle tulevasta lomautuksesta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkua. Työntekijälle tulee selventää lomautuksen peruste, sen alkamisaika sekä lomautuksen kesto tai – mikäli se ei vielä ole tiedossa – arvioitu kesto.

Lomautusilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti, mikäli henkilökohtainen toimittaminen ei ole mahdollista. Muista antaa ilmoitus tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajalle (joko luottamusmies tai luottamusvaltuutettu).

Lomautuksesta ei tarvitse ilmoittaa, mikäli työnantajalla ei ole muun syyn vuoksi velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa lomautusaikana. Tällainen muu syy voi olla esimerkiksi perhe- tai opintovapaa.

Lomautus mahdollista kahdella perusteella

Työntekijän lomauttamisen perusteet ovat: a) työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työntekijän irtisanomiseen tai b) työtä on tilapäisesti vähemmän tarjolla.

Lomautusperusteena taloudelliset ja tuotannolliset syyt

Tämän perusteen nojalla tarjolla olevan työn on tullut taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvista syistä vähentyä olennaisesti ja pysyvästi. Perusteen olemassaolon arviointi on tapauskohtaista. Perusteen lisäedellytyksenä on, ettei työnantaja voi tarjota korvaava työtä tai koulutusta työntekijälle huomioiden arvioinnissa molempien osapuolien intressit.

Työn vähentyminen tilapäisesti

Jotta työn tilapäinen vähentyminen kävisi lomautusperusteesta, tulisi työnantajan edellytykset työn tarjoamiseen olla vähentyneet tilapäisesti. Yleensä arvioinnin lähtökohdaksi otetaan noin kolmen kuukauden ajanjakso. Tällöin edellytetään myös, ettei työnantaja voi kohtuudella järjestää muuta relevanttia työtä tai työnantajan tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Laadi ruotsinkielinen lomautusilmoitus hetkessä

Lomautusilmoituksen mallillamme laadit vaivattomasti pätevän lomautusilmoituksen ruotsinkielisillä sisällöillä. Voit ilmoituksessasi hyödyntää juristiemme laatimat valmiit lausekkeet, jotka mukautuvat tilanteeseesi sinulle esitettyjen kysymysten perusteella. Kyseessä ei siis ole kankea lomautusilmoituksen pohja, vaan älykäs asiakirjamalli, joka muotoutuu tarpeisiisi sopivaksi.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group