Asiakirjamallit

Leasingsopimus (tavaran vuokrasopimus)

Leasingsopimuksella sovitaan käyttöomaisuuden pitkäaikaisesta vuokrasta. Docuen leasingsopimuksen mallilla voit sopia esimerkiksi IT-laitteiden, ajoneuvojen tai erilaisten tuotantoon tarvittavien koneiden käyttöoikeudesta. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 21.3.2023

Mikä on leasingsopimus?

Leasingsopimuksella sovitaan käyttöomaisuuden pitkäaikaisesta vuokrasta. Docuen leasingsopimuksella voit sopia esimerkiksi it-laitteiden, ajoneuvojen tai erilaisten tuotantoon tarvittavien koneiden käyttöoikeudesta.

Leasingsopimus voidaan solmia joko toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena. Määräaikaisen vuokrasuhteen kesto määritellään usein päättymään samoihin aikoihin vuokrakohteen käyttöiän kanssa. Docuen leasingsopimuksen mallilla on mahdollista sopia pelkästä rahoituksesta tai ulottaa sopimus koskemaan myös huoltoa.

Rahoitusleasing

Tavallisesti leasingillä tarkoitetaan rahoitusleasingiä, jossa rahoitusyhtiö ostaa asiakkaan valitseman kohteen myyjältä ja vuokraa sen edelleen asiakkaalle. Rahoitusleasingissa on siis kyse kolmikantajärjestelystä vuokrakohteen myyjän, rahoitusyhtiön ja vuokralleottajan välillä.

Myyjän ja rahoitusyhtiön välinen kauppa voidaan solmia erikseen palvelussamme tarjolla olevalla kauppakirjalla. Leasingsopimus taas toimii vuokrasopimuksena vuokralleantajana toimivan rahoitusyhtiön ja vuokralleottajan välillä.

Esimerkiksi jos yrityksellä on tarve uudelle kaivinkoneelle, voidaan se hankkia rahoitusyhtiön tarjoaman leasingin avulla. Tällöin rahoitusyhtiö ostaa yrityksen valitseman kaivinkoneen sen myyjältä. Rahoitusyhtiö ja vuokralleottaja solmivat keskenään leasingsopimuksen, jossa sovitaan leasingin ehdoista. Rahoitusyhtiö omistaa kaivinkoneen sopimuskauden ajan, ja vuokralleottaja maksaa ainoastaan sen käytöstä.

Käyttöoikeusleasing

Toinen yleisesti käytetty vaihtoehto on käyttöoikeusleasing. Käyttöoikeusleasingissä on vain kaksi osapuolta, sillä vuokralleottaja vuokraa kohteen suoraan vuokralleantajalta (esim. myyjäliikkeltä). Usein käyttöoikeusleasingissä vuokralleantaja vastaa vuokrakohteen huollosta, ja vuokrakauden päättyessä vuokrakohde palautuu takaisin vuokralleantajalle.

Käyttöoikeusleasing sopii esimerkiksi tilanteeseen, jossa yritys haluaa hankkia työntekijöilleen uudet kannettavat tietokoneet. Vuokralleantajana toimiva myyjäliike tekee leasingsopimuksen suoraan vuokralleottajan kanssa. Sopimukseen voidaan sisällyttää esimerkiksi huoltopalvelu vuokrasuhteen ajaksi.

Leasingin hyödyt

Leasing on hyvä ratkaisu erityisesti nopeasti kehittyvän laitteiston hankkimiseen. Leasingin etuja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Vuokralleottaja voi saada uudet laitteet käyttöönsä ilman, että hankinta sitoisi yrityksen pääomaa tai sitä varten täytyisi ottaa lainaa.
 • Kohteen hinta jakautuu tasaisesti vuokra-ajalle.
 • Sopimuksessa ei ole tarvetta asettaa erillistä vakuutta, sillä vakuutena toimii itse vuokrakohde.
 • Vuokrasuhteen päätyttyä vuokralleottaja pääsee helposti vanhoista laitteista eroon, eikä laitteiden jälleenmyyntiä tai hävittämistä tarvitse järjestää itse.

Leasingin ehdoista kannattaa sopia tarkasti

Suomessa ei ole leasingsopimuksia koskevaa erityislainsäädäntöä. Osapuolten on näin ollen syytä varmistaa, että kaikista sopimussuhteen kannalta merkityksellisistä seikoista sovitaan nimenomaisesti. Varsinkin vuokrakohteen korjausta ja sopimuksen päättämistä koskevista ehdoista voi syntyä myöhemmin erimielisyyksiä. Sopimalla näistä seikoista etukäteen voidaan välttää jälkikäteinen riitely.

Helpoin tapa laatia leasingsopimus

Leasingsopimuksen mallille sisältää kymmeniä juristiemme laatimia malliehtoja, joista voit vaivattomasti pikavalintojen avulla valita omaan tilanteeseesi sopivat. Kyse ei ole yksittäisestä sopimuspohjasta, vaan täysin uudenlaisesta tavasta laatia sopimuksia modernilla teknologialla.

Leasingsopimuksemme sisältää malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

 • Vuokrakohteen määrittely
 • Vuokra-aika
 • Vuokranmaksu
 • Vuokrakohteen kunnossapito
 • Vastuukysymykset
 • Vuokrakohteen lunastus

Halutessasi voit vapaasti muokata ja kirjoittaa sisältöjä myös itse.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä luonnostelemani leasingsopimuksen?

Voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi leasingsopimusta palvelussamme. Hän voi hyväksyä tarjouksen sähköisellä allekirjoituksellaan, joka kuuluu palveluumme.

Miten tekemäni sopimus arkistoituu?

Palvelu arkistoi sopimuksesi automaattisesti yrityksesi sopimustilille. Pääset arkistoosi kaikilla älylaitteilla, joten asiakirjat kulkevat aina mukanasi. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa vaivatta digitaalisessa muodossa.

Miten Docuen leasingsopimus tarkalleen ottaen toimii?

 1. Valitse valmiista listasta, mitä ehtoja haluat sopimukseesi (esim. vuokrakohteen määrittely, vuokra-aika ja vuokranmaksu)
 2. Kysymme sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee sopimuksesi tekstit (esim. vuokrasuhteen tyyppi, vuokran maksutapa)
 3. Neuvomme eri kohdissa lakiin ja vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa
 4. Kun sopimus on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
 5. Sopimus arkistoituu automaattisesti yrityksesi sopimustilille, johon pääset myöhemmin suoraan tietokoneella tai puhelimella (myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa digitaalisesti)
 6. Jatkossa sinun ei tarvitse aloittaa leasingsopimuksen laatimista alusta, vaan voit helposti muokata ja monistaa kerran tekemääsi sopimusta.

Tags: leasingsopimus, leasing sopimus, tavaran vuokrasopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 21.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023