Asiakirjamallit

Asunto-osakeyhtiön tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on viestintäväline, jolla taloyhtiö kertoo henkilötietojen käsittelyn periaatteistaan. Laadi palvelussamme taloyhtiölle tietosuoja-asetuksen vaatima tietosuojaseloste. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

Tietosuojaseloste on viestintäväline, jolla taloyhtiö kertoo henkilötietojen käsittelyn periaatteistaan. Se on siis tietosuojaa koskevaa viestintää taloyhtiön asukkaille.

Tietosuoja-asetus koskee myös taloyhtiöitä

Taloyhtiöillä on tarve käsitellä henkilötietoja täyttääkseen laista johtuvat velvollisuutensa ja pyörittääkseen omaa toimintaansa. Tietosuoja-asetus koskee näin ollen myös taloyhtiöitä.

Taloyhtiöllä on peruste henkilötietojen käsittelyyn

Tietosuoja-asetus määrittelee henkilötietojen käsittelyperusteet tyhjentävästi. Ilman hyväksyttävää perustetta henkilötietoja ei saa käsitellä.

Taloyhtiöiden osakeluettelot ja remonttirekisterit sisältävät henkilötietoja ja muodostavat henkilörekisterin, jonka lisäksi yhtiöissä voi olla myös asukasluettelo. Osakeluettelon ja remonttirekisterin pidosta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa, joten ne ovat lakiperusteisia henkilörekistereitä. Asukasluettelon pito taas perustuu taloyhtiön oikeutettuun etuun pitää kirjaa asukkaistaan arjen pyörittämiseksi ja asumispalveluiden järjestämiseksi.

Taloyhtiön informointivelvollisuus

Taloyhtiön on rekisterinpitäjänä informoitava osakkeenomistajia ja muita asukkaita henkilötietojen käsittelystä ja käsittelyn periaatteista. Annettaessa tietosuoja-asetuksen mukaisia tietoja, on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että tieto on esitetty tiiviisti ja läpinäkyvästi, se on helposti saatavissa ja ymmärrettävässä muodossa. Myös käytetyn kielen tulee olla selkeää ja yksinkertaista.

Docuen tietosuojaselosteella laadit selkeän ja informatiivisen selosteen taloyhtiön henkilötietojen käsittelystä.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023