Asunto-osakeyhtiön tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on viestintäväline, jolla taloyhtiö kertoo henkilötietojen käsittelyn periaatteistaan. Laadi palvelussamme taloyhtiölle tietosuoja-asetuksen vaatima tietosuojaseloste.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Tietosuojaseloste on viestintäväline, jolla taloyhtiö kertoo henkilötietojen käsittelyn periaatteistaan. Se on siis tietosuojaa koskevaa viestintää taloyhtiön asukkaille.

Tietosuoja-asetus koskee myös taloyhtiöitä

Taloyhtiöillä on tarve käsitellä henkilötietoja täyttääkseen laista johtuvat velvollisuutensa ja pyörittääkseen omaa toimintaansa. Tietosuoja-asetus koskee näin ollen myös taloyhtiöitä.

Taloyhtiöllä on peruste henkilötietojen käsittelyyn

Tietosuoja-asetus määrittelee henkilötietojen käsittelyperusteet tyhjentävästi. Ilman hyväksyttävää perustetta henkilötietoja ei saa käsitellä.

Taloyhtiöiden osakeluettelot ja remonttirekisterit sisältävät henkilötietoja ja muodostavat henkilörekisterin, jonka lisäksi yhtiöissä voi olla myös asukasluettelo. Osakeluettelon ja remonttirekisterin pidosta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa, joten ne ovat lakiperusteisia henkilörekistereitä. Asukasluettelon pito taas perustuu taloyhtiön oikeutettuun etuun pitää kirjaa asukkaistaan arjen pyörittämiseksi ja asumispalveluiden järjestämiseksi.

Taloyhtiön informointivelvollisuus

Taloyhtiön on rekisterinpitäjänä informoitava osakkeenomistajia ja muita asukkaita henkilötietojen käsittelystä ja käsittelyn periaatteista. Annettaessa tietosuoja-asetuksen mukaisia tietoja, on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että tieto on esitetty tiiviisti ja läpinäkyvästi, se on helposti saatavissa ja ymmärrettävässä muodossa. Myös käytetyn kielen tulee olla selkeää ja yksinkertaista.

Docuen tietosuojaselosteella laadit selkeän ja informatiivisen selosteen taloyhtiön henkilötietojen käsittelystä.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group