Dokumentmallar

Hyresavtal andrahandsuthyrning – Bostadsobjekt

Andrahandskontraktet är ett juridiskt bindande avtal mellan första- och andrahandshyresgästen. För att en andrahandsuthyrning ska vara tillåten krävs ett tillstånd från hyresvärden. När tillstånd lämnats bör hyresgästen upprätta ett avtal med andrahandshyresgästen, för att på ett enkelt sätt reglera villkor kring exempelvis hyra och hyrestid. Du upprättar enkelt ett andrahandskontrakt med Docue. Mallen är på Svenska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Tillstånd är ett krav

För att en hyresgäst ska kunna hyra ut i andrahand krävs det att tillstånd lämnas från hyresvärden. Tillstånd ska i regel beviljas om det föreligger ett visst beaktansvärt skäl och hyresvärden inte har någon befogad anledning att vägra samtycket.

 • Exempel på beaktansvärda skäl som i regel befogar samtycke från hyresvärden är andrahandsupplåtelse till följd av studier på annan ort eller för att provbo sambo.

Utan tillstånd – förverkandegrund

Om en hyresgäst inte ansökt om tillstånd, eller trots nekat tillstånd, ändå väljer att hyra ut lägenheten i andrahand kan lägenheten komma att förverkas. En förverkning innebär att huvudavtalet mellan hyresvärden och hyresgästen kan sägas upp – vilket i sin tur innebär att både första- och andrahandshyresgästen står utan hyresavtal.

Bostadslägenhet

Bostad eller lokal: Hyresavtal kan har karaktären av antingen bostadslägenhet eller lokal. En lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad anses vara en bostadslägenhet. Lägenheter som istället används i exempelvis affärssyfte bedöms vara lokal.

Reglerna mellan såväl hyresavtal som andrahandskontrakt för bostadslägenheter och lokaler skiljer sig åt. Det är därför inte möjligt att använda samma mall för upplåtelse av lokaler. Om du är intresserad av att upprätta ett hyresavtal eller andrahandskontrakt beträffande lokal, tillhandahåller vi på Docue även den möjligheten.

Hyresrätt eller bostadsrätt?

Docues mall för hyresavtal andrahandsuthyrning är primärt avsedd för att tillämpas på hyresrättsliga avtal.

När det kommer till bostadsrätter eller privatägda villor kan i vissa fall privatuthyrningslagen tillämpas.

 • Privatuthyrningslagen kan anses vara något mer förmånlig för uthyraren än vad hyreslagen är.

När det kommer till andrahandskontrakt baserade på hyresförhållanden är lagen däremot inte tillämplig. Till följd av detta har ingen hänsyn tagits till regleringarna i privatuthyrningslagen, utan mallen baseras istället enbart på den aktuella hyreslagen.

Obegränsad eller begränsad hyrestid

Ett hyreskontrakt kan ingås på både bestämd eller obestämd tid. De obestämda kontrakten löper tillsvidare medan avtalen på bestämd tid har ett fast slutdatum. När det kommer till andrahandsuthyrningar är det vanligt att kontrakten är satta till en viss tid. Det beror på att tillståndet från hyresvärden ofta inte lämnas med mer än 6-12 månader åt gången. Det är därför viktigt att ha tillståndet för andrahandsuthyrningen i beaktande vid upprättandet av hyresavtalet.

Uppsägningen varierar

Uppsägningstiden varierar beroende på för hur lång tid kontraktet löper. Om ett tidsbegränsat avtal satts till en period som understiger nio månader kommer avtalet att upphöra samma dag som det avtalade. Om hyrestiden däremot överstiger nio månader måste avtalet sägas upp för att sluta gälla den avtalade dagen. Hyresavtalet kan givetvis sägas upp även i förtid.

Reglerna för uppsägningstiden av tidsbegränsade avtal är följande:

 • Om hyresavtalet löper för längre tid än tre månader är uppsägningstiden tre månader
 • Om hyresavtalet löper för längre tid än två veckor men högst tre månader är uppsägningstiden en vecka
 • Om hyresavtalet är längst två veckor är uppsägningstiden en dag

Uppsägningstiden för obegränsade avtal är enligt lagen satta till tre månader. Parterna kan avtala om en längre uppsägningstid om de så önskar, men observera dock att det endast är hyresvärden som blir bunden av den längre uppsägningstiden. Hyresgästen kan således alltid säga upp kontraktet i enlighet med den tidsfrist som framkommer av lag.

Reglera med Docues mall

Tack vara Docues mall för andrahandskontrakt har det aldrig varit enklare att hyra ut i andrahand. Du väljer själv de villkor du vill reglera och därefter skräddarsys avtalet efter dina angivna förutsättningar. Docues jurister har kodat in hundratals alternativ som reglerar bland annat följande villkor:

 • Hyresobjektet
 • Hyrestiden
 • Förutsättning för avtalets giltighet
 • Säkerhet (som pant eller borgen)
 • Förbud mot exempelvis rökning eller husdjur
 • Avstående från besittningsskyddet

Gör som våra kunder – kom igång med smart avtalsupprättning redan idag!


Tags: hyra ut i andrahand, andrahandskontrakt, hyreskontrakt andrahand, hyresavtal andrahand, hyra ut i andrahand, andrahandsuthyrning, hyra i andrahand

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair