Dokumentmallar

Anslutningsavtal, aktieägaravtal

Dags för nya aktieägare att bli en del av ett befintligt aktieägaravtal? Med denna mall för anslutningsavtal till aktieägaravtal kan du lägga till nya parter i ditt befintliga aktieägaravtal. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 23 feb. 2024

Avtal om aktieägares rättigheter och skyldigheter

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägarna i vilket man avtalar om de ömsesidiga relationerna mellan delägarna i bolaget. Ett aktieägaravtal fastställer spelreglerna för ägande och förvaltning av bolaget. Syftet är vanligtvis att skapa en viss gruppdisciplin mellan ägare i avgörande beslutssituationer.

Ett aktieägaravtal ingås vanligen mellan de grundande aktieägarna, men även nya aktieägare kan ansluta till avtalet och de gemensamma mål som fastställs där.

Aktieägaravtalet binder inte nya aktieägare utan ett separat avtal

Om nya aktieägare kommer in i bolaget blir aktieägaravtalet som de gamla aktieägarna undertecknat inte automatiskt bindande för de nya aktieägarna. De nya aktieägarna förbinds till villkoren i aktieägaravtalet genom ett separat avtal. Med Docue kan du både upprätta ett aktieägaravtal och ett tillhörande anslutningsavtal (anslutningsavtal aktieägaravtal) i efterhand som passar dina individuella behov.

Med detta avtal (anslutningsavtal aktieägaravtal) kan du ansluta en eller flera nya parter till aktieägaravtalet.

Aktieägaravtalets villkor förblir oförändrade

Anslutningsavtalet förändrar inte villkoren i det ursprungliga aktieägaravtalet. Däremot kan man komma överens om att de nya parterna endast kommer att omfattas av en del av det ursprungliga aktieägaravtalets rättigheter och skyldigheter.

Anslutningsavtal till aktieägaravtal – snabbt och enkelt

Använd Docues system för att via vår mall för anslutningsavtal till aktieägaravtal (anslutningsavtal aktieägaravtal) ta fram handlingen du behöver. Därefter kan parterna smidigt e-signera handlingen som automatiskt sparas tryggt och säkert i Docues system.


Tags: anslutningsavtal till aktieägaravtal, anslutningsavtal aktieägaravtal

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 23 feb. 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair