Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal reglerar rättigheter och skyldigheter för delägare i ett bolag, aktieägaravtalet sätter alltså spelreglerna för ägandet och förvaltningen i bolaget. Ett aktieägaravtal tas med fördel fram i ett tidigt skede, och fungerar som ett regelverk att falla tillbaka på vid framtida händelser. Läs mer om varför och hur ni bör upprätta ert aktieägaravtal här.
Skapa dokument

Över 100 000 nöjda användare

Skapa dokument enkelt och snabbt med genvägar
Du kan be våra jurister om råd i realtid
Signera elektroniskt och arkivera automatiskt
Mer information om mallen

Vad är ett aktieägaravtal?

Komplement till lag och bolagsordning. Det finns regler för hur ett bolags verksamhet får utövas i både aktiebolagslagen och i den obligatoriska bolagsordningen. Som delägare bör man dock inte förlita sig på att dessa två regelverk täcker precis alla situationer som kan uppstå i ett bolag och mellan bolagets delägare. Aktiebolagslagen är exempelvis inte skriven specifikt för små företag med flera delägare.

Bindande? För att göra förutsättningarna och spelreglerna ännu tydligare skriver man ett aktieägaravtal mellan delägarna, förslagsvis genom att använda Docues plattform (aktieägaravtal mall). Notera att aktieägaravtalet är ett avtal mellan delägarna som fysiska personer. Det är alltså inte bolaget som ingår aktieägaravtalet, bolaget är således inte bundet av avtalet utan det är de personer som undertecknat aktieägaravtalet som är bundna av avtalets skrivelser.

Behövs i olika situationer. Aktieägaravtal upprättas när företaget har två eller flera delägare, någon som ensam driver sitt bolag bestämmer ju på egen hand. Avtalet ingås med fördel när dessa delägare startar verksamheten, men ett avtal kan även behöva upprättas i fall där nya aktiva delägare tas in i ett senare skede eller när externa investerare köper en del av företaget. Förutom aktieägaravtal (aktieägaravtal mall) ger Docue er möjligheten att upprätta anslutningsavtal till befintliga aktieägaravtal. Ett sådant avtal används för att ansluta nya aktieägare till befintligt aktieägaravtal, utan att skriva om aktieägaravtalet från grunden.

Anpassas utifrån verksamheten. Aktieägaravtalet behöver inte vara omfattande, även om det finns situationer där ett långt avtal behövs, men det behöver reglera vad delägarna tror kan komma att bli centrala områden där viljorna kan gå i olika riktningar.

Fem viktiga skäl till att upprätta ett aktieägaravtal

Det kan finnas en mängd anledningar till att delägarna vill ordna ett aktieägaravtal, men vi listar några vanliga skäl nedan. Fundera gärna på om ni som företag har koll på vad som gäller för er verksamhet i följande situationer.

1. Hantera olika viljor

Vid tvister mellan delägare. I många fall är man i ett företags uppstartsskede eniga om hur företaget ska skötas, hur vinster ska disponeras och vem som ska göra vad. Men med tiden kan olika uppfattningar bildas kring hur frågor ska hanteras och det kan hända att någon delägare vill arbeta mer än den andre, eller önskar se en annan inriktning på verksamheten, varpå olika tvister uppstår delägarna sinsemellan.

Lösningen given på förhand. I sådana fall kan ett aktieägaravtal minska konfiktrisken, delägarna kan till exempel på förhand ha avtalat hur tvister ska lösas eller vad som ska ske om dödläge uppstår kring en viss fråga.

2. Konkurrerande verksamhet

Skydd för bolaget. Att en delägare lämnar för en direkt konkurrent kan få allvarliga konsekvenser för en verksamhet. Detsamma gäller om delägaren startar en egen konkurrerande verksamhet. För att skydda bolaget mot detta kan konkurrensklausuler skrivas in i aktieägaravtalet, så att delägare hindras från att ta med sig sina kontakter eller kunskaper och istället gynna en konkurrent. Även om konkurrensklausuler vanligen gäller en avgränsad period kan risken för en sådan “karantänperiod” få en avhållande effekt.

3. Försäljning av aktier i bolaget

Kontroll över bolaget. För att hålla kontroll över delägarkretsen kan det i aktieägaravtalet införas klausuler som innebär att aktier inte kan säljas utan att exempelvis övriga delägare först blir erbjudna att köpa de aktuella aktierna. Å ena sidan vill man inte hindra en delägare, som kanske satsat mycket och arbetat hårt för bolaget, från att få betalt för sina aktier. Men å andra sidan är det inte heller önskvärt att vem som helst ska kunna köpa sig in i bolaget utan att övriga delägare först får en chans att påverka beslutet.

4. Ägarskydd

För majoritet eller minoritet. I ett aktieägaravtal kan beslutsprocessen för vissa specifika situationer regleras uttryckligen. Exempelvis kan minoritetsägare ges skydd genom att vissa beslut kräver samtycke av alla aktieägarna, eller genom att minoritetsägare ges vetorätt. Även för majoritetsägare kan klausuler av skyddande karaktär inkluderas, till exempel klausuler som tvingar övriga aktieägare att sälja sina aktier om bolaget erhåller ett bud från utomstående som uppfyller vissa angivna villkor.

5. Äktenskap

I händelse av skilsmässa. Vad händer om en av delägarna skiljer sig? Om delägarens aktier inte gjorts till enskild egendom kommer aktierna att ingå som giftorättsgods vid bodelning till följd av skilsmässa. Till följd av skilsmässan kan delägarens partner överta aktierna, vilket kan leda till konflikt med övriga delägare när partnern vill utöva sin rätt som aktieägare.

Enskild egendom. För att undvika en sådan situation, där oönskade aktieägare hamnar i tvist med övriga, finns möjligheten att skriva in i aktieägaravtalet att varje delägare har en skyldighet att göra sina aktier till enskild egendom – att inte uppfylla detta krav innebär att delägaren begår avtalsbrott.

Förenkla juridiken och administrationen i företaget med Docue

Försäkra er om att ni har ett aktieägaravtal på plats genom att använda Docues plattform (aktieägaravtal mall). Docue ger er ett stort utbud av avtal och juridiska dokument, samtliga dynamiska med massor av alternativa skrivningar för ert företag. Docues plattform är utvecklad av våra jurister och programmerare i samarbete. Läs gärna om hur våra kunder upplever vår plattform här.

Tags: aktieägaravtal, aktieägaravtal mall

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt. Ett bra paketerat koncept som är mycket prisvärt!"

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

"Vi har över 350 anställda där merparten skriver om sina anställningsavtal två gånger om året, och när man har dessa avtalsvolymer årligen så krävs det ett system som är enkelt att arbeta i och som genererar professionella avtal. En av de saker som gjorde att vi valde just Docue är att du enkelt kan ställa en juridisk fråga om ett avtal direkt till en jurist och få svar direkt i chatten. Nu efter att ha använt tjänsten några månader så vet vi även att de har de en grym kundsupport!"

Cecilia Hagström

Personal- och löneadministratör, Wellness Studio