Dokumentmallar

Aktieägaravtal, EN [Shareholders' Agreement]

Aktieägaravtalet reglerar rättigheter och skyldigheter för delägare i ett bolag och sätter spelreglerna för bolagets förvaltning. Ett aktieägaravtal tas med fördel fram i ett tidigt skede, och fungerar som ett regelverk att falla tillbaka på vid framtida händelser. Docue ger er aktieägaravtal på svenska och engelska, detta är vår sida för aktieägaravtal på engelska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 22 feb. 2024

Varför ett aktieägaravtal på engelska?

Komplement till lag och bolagsordning. Det finns regler för hur ett bolags verksamhet får utövas i både aktiebolagslagen och i den obligatoriska bolagsordningen. Som delägare bör man dock inte förlita sig på att dessa två regelverk täcker precis alla situationer som kan uppstå i ett bolag och mellan bolagets delägare. Aktiebolagslagen är exempelvis inte skriven specifikt för små företag med flera delägare.

Bindande avtal? För att göra förutsättningarna och spelreglerna ännu tydligare skriver man ett aktieägaravtal mellan delägarna, förslagsvis genom att använda Docues plattform (aktieägaravtal engelska). Notera att aktieägaravtalet är ett avtal mellan delägarna som fysiska personer. Det är alltså inte bolaget som ingår aktieägaravtalet, bolaget är därmed inte bundet av avtalet utan det är de personer som undertecknat aktieägaravtalet som är bundna av avtalets skrivelser.

Nödvändig i olika situationer. Aktieägaravtal upprättas när företaget har två eller flera delägare, någon som ensam driver sitt bolag bestämmer på egen hand. Avtalet ingås med fördel när delägarna startar verksamheten, men ett avtal kan även behöva upprättas i fall där nya aktiva delägare tas in i ett senare skede eller när externa investerare köper en del av företaget. Förutom aktieägaravtal på engelska (aktieägaravtal engelska) ger Docue er möjligheten att upprätta anslutningsavtal på engelska till ert befintliga aktieägaravtal på engelska. Ett sådant avtal används för att ansluta nya aktieägare till befintligt aktieägaravtal på engelska, utan att skriva om aktieägaravtalet från grunden.

Anpassas utifrån verksamheten. Aktieägaravtalet behöver inte vara omfattande, även om det finns situationer där ett långt avtal behövs, men det behöver reglera vad delägarna tror kan komma att bli centrala områden där viljorna kan gå i olika riktningar.

Ta enkelt fram ert aktieägaravtal på engelska med Docue

Säkra ert aktieägaravtal på engelska genom att använda Docues plattform (aktieägaravtal engelska). Med Docue tar ni enkelt fram de juridiska handlingar ni behöver, snabbt och helt digitalt. Vår plattform är utvecklad av våra jurister och programmerare i samarbete - vi gör det enkelt för vem som helst att skapa juridiskt giltiga avtal. Läs gärna om hur våra kunder upplever vår plattform här.

Tags: aktieägaravtal engelska, aktieägaravtal på engelska

Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 22 feb. 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair