Asiakirjamallit

Asiakkaan tuntemistiedot, SV [Uppgifter för kundkännedom]

Ilmoitusvelvollisten, kuten tilitoimistojen, on tunnettava asiakkaansa. Tämän asiakirjamallin avulla tallennat helposti lain edellyttämät asiakkaan tuntemistiedot. Asiakirjamalli on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 31.3.2023

Keiden on tunnettava asiakkaansa?

Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisten on tunnettava asiakkaansa. Asiakkaan tuntemisella tarkoitetaan asiakkaan, tämän edustajien sekä tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi tilitoimistot, varainhoitoyhtiöt ja kiinteistönvälitysliikkeet.

Tunnettavien asiakkaiden piiri on varsin laaja

Ilmoitusvelvollisen on lain mukaan tunnistettava ja todennettava seuraavat asiakkaat:

  • Uusi asiakas vakituista asiakassuhdetta perustettaessa;
  • Uusi satunnainen asiakas, jos tietyt edellytykset täyttyvät (esim. liiketoimen suuruus ylittää 10 000 €);
  • Jokainen asiakas, jos kyse on epäilyttävästä liiketoimesta, ilmoitusvelvollinen epäilee liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen tai ilmoitusvelvollinen epäilee asiakkaan aiempien tuntemistietojen olevan epäluotettavia tai riittämättömiä.

Itse asiakkaiden lisäksi ilmoitusvelvollisen on tunnistettava asiakkaiden edustajat ja tosiasialliset edunsaajat sekä todennettava näiden henkilöllisyys.

Täytä tuntemisvelvoitteesi Docuen helppokäyttöisellä mallilla

Docuen ruotsinkielisellä mallilla tallennat helposti rahanpesulain edellyttämät tuntemistiedot. Tarvittaessa voit hyödyntää vahvaa sähköistä tunnistautumistapaa asiakkaan edustajien ja tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyyden todentamiseen.

Tuntemistietoja on lain mukaan säilytettävä viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä tai satunnaisen liiketoimen suorittamisesta. Hyödyntämällä Docueta asiakkaan tuntemisdokumentti tallentuu automaattisesti suojattuun sähköiseen arkistoon, josta se löytyy kätevästi myöhemmin.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 31.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023