Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi (ruotsiksi)

Riskiarviossa yritys tunnistaa ja arvioi omaan sekä asiakkaiden toimintaan liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Esimerkiksi tilitoimistojen on laadittava riskiarvio. Tämä riskiarviomalli on ruotsiksi.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇸🇪

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Mihin riskiarvion laatimisvelvollisuus perustuu?

Riskiarvion laatimisvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä). Sen mukaan ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Laatimisvelvoite koskee esimerkiksi tilitoimistoja, lakitoimistoja ja kiinteistönvälitysliikkeitä.

Mitä riskiarvion tulee sisältää?

Riskiarviossa yrityksen on tunnistettava ja arvioitava omaan sekä asiakkaiden toimintaan liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Lisäksi yrityksen on suunniteltava toimintaperiaatteet ja hallintakeinot, joilla se pyrkii vähentämään ja hallitsemaan näitä riskejä. Lopputuloksena saadaan ns. jäännösriski eli se rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, joka on olemassa toimintaperiaatteista ja hallintakeinoista huolimatta. Jäännösriskin tulisi olla hyväksyttävällä tasolla.

Tehtävä kirjallisesti ja päivitettävä säännöllisesti

Riskiarvio on tehtävä kirjallisesti, ja se on päivitettävä säännöllisesti. Arvio voidaan päivittää esimerkiksi vuosittain tai aina silloin, kun ilmoitusvelvollisen toiminnassa tai asiakaskunnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Päivittämisen yhteydessä yrityksen tulee arvioida toteutettujen hallintakeinojen tehokkuus ja ajantasaisuus tunnistettuihin riskeihin nähden.

Näin laadit ruotsinkielisen riskiarvion helpoiten

Ruotsinkielisen riskiarvion laadit helpoiten Docuen älykkäällä riskiarviomallilla. Riskiarviomallimme on juristiemme laatima, ja sen teossa on käytetty apuna Taloushallintoliiton riskiarviomallia sekä aluehallintoviraston ohjeistuksia.

Riskiarviomallimme sisältää ruotsinkieliset malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Liiketoiminnan luonne, koko ja laajuus
  • Asiakaskunta
  • Riskiarvio omaan toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
  • Riskiarvio asiakkaiden toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
  • Tehostetun seurannan piirissä olevat asiakkaat
  • Toimintaperiaatteet ja keinot riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi
  • Jäännösriski

Voit muokata malliehtojamme vapaasti sekä lisätä omia kohtia.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group