Asiakirjamallit

Kauppaedustajasopimus, EN [Representation contract]

Kauppaedustaja voi hankkia päämiehelleen ostotarjouksia tämän tuotteista tai tehdä kauppoja suoraan päämiehen puolesta. Tällä sopimusmallilla voit laatia englanninkielisen kauppaedustajasopimuksen. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti
Aiheet Juristin päivittämä 30.3.2023

Mitä kauppaedustajasopimuksella tarkoitetaan?

Kauppaedustajasopimus voidaan tehdä yritysten välillä. Kauppaedustajan tehtävänä on hankkia päämiehelleen tuotteista tarjouksia, jotka päämies voi joko hyväksyä tai hylätä. Kauppaedustaja siis välittää sopimuksia päämiehen ja asiakkaiden välille, eikä tule itse sopimusten osapuoleksi. Kauppaedustaja voidaan myös valtuuttaa tekemään kauppasopimuksia päämiehensä puolesta.

Kauppaedustajasopimus kannattaa aina laatia kirjallisesti.

Mitkä ehdot kauppaedustajasopimuksessa kannattaa erityisesti huomioida?

  1. Sopimusalue: Sopimusalueella tarkoitetaan sitä aluetta, jolla kauppaedustaja myy päämiehensä tuotteita tai ostaa tuotteita tämän puolesta. Sopimusalueeseen liittyvillä ehdoilla siis määritellään kauppaedustajan toiminta-alueen rajat sekä muun muassa se, onko päämiehellä oikeus nimittää muita kauppaedustajia samalle alueelle.

  2. Provisio: Kauppaedustajasopimuksessa ajatuksena on, että kauppaedustaja saa provision niistä tämän ansioista syntyneistä kaupoista. Tavallisesti kauppaedustajalle maksetaan provisiona jokin tietty, kiinteämääräinen prosenttiosuus tuotteiden verottomista kauppahinnoista. Muunlaisestakin määräytymisperusteesta voidaan sopia osapuoleten kesken.

  3. Immateriaalioikeudet: Yleensä kauppaedustaja tarvitsee tuotteiden markkinointiin ja myyntiin oikeuden käyttää päämiehen immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksia ovat muun muassa tavaramerkit, patentit ja tekijänoikeudet. Epäselvyyksien välttämiseksi tällaisten oikeuksien omistajuudesta ja käytöstä kannattaa sopia selvästi.

Miten laadin englanninkielisen kauppaedustajasopimuksen Docuella?

Kauppaedustajasopimuksen mallimme sisältää yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimat mallisisällöt kohtiin, joista kauppaedustajasopimuksissa tavallisesti sovitaan. Sinun tarvitsee vain valita pikavalinnoista haluamasi sopimuskohdat ja vastata tarvittaessa palvelun esittämiin jatkokysymyksiin. Halutessasi voit lisätä sopimukseen myös omia sisältöjäsi.

Lopputuloksena on siisti ja juridisesti pätevä sopimus, jonka viimeistely onnistuu vaivattomasti palveluun kuuluvalla sähköisellä allekirjoituksella. Valmis sopimus arkistoituu automaattisesti yrityksen tilille, josta se on löydettävissä aina nopeasti tarpeen vaatiessa.

Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti
Aiheet Juristin päivittämä 30.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023