Asiakirjamallit

Ilmoitus huoneistossa käynnistä

Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon silloin, kun se on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvomiseksi tai kun huoneisto on tarkoitus myydä tai uudelleen vuokrata. Käynnistä tulee sopia vuokralaisen kanssa erikseen. Voit esittää vuokralaiselle tulevaa käyntiajankohtaa käynti-ilmoituksen avulla. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 22.3.2023

Oikeus käyntiin kunnon tarkistamiseksi tai asuntonäytön vuoksi

Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon silloin, kun se on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvomiseksi tai kun huoneisto on tarkoitus myydä tai uudelleen vuokrata.

Käynnistä sovittava etukäteen

Käynnistä tulee sopia vuokralaisen kanssa erikseen. Voit esittää vuokralaiselle tulevaa huoneistossa käyntiajankohtaa tämän ilmoituksen avulla.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksessa on aina oltava käynnin tekijän yhteystiedot, tieto käynnin perusteesta sekä arvio käynnin kestosta. Käyntiajankohta tulee pyrkiä rajaamaan ilmoituksessa mahdollisimman täsmälliseksi, jotta vuokralaiselle aiheutuu käynnistä mahdollisimman vähän haittaa.

Yksipuolinen ilmoitus voi olla riittävä

Yksipuolinen ilmoitus riittää, mikäli siinä on pyydetty asukasta ottamaan yhteyttä esitetyn ajan ollessa sopimaton. Vuokranantajan on pystyttävä näyttämään, että ilmoitus oli annettu etukäteen. Huoneistoon on tällöin myös jätettävä ilmoitus tehdystä käynnistä.

Huoneistossa käyntiä ilman vuokralaisen lupaa kannattaa kaikesta huolimatta välttää, sillä vuokranantaja saattaa syyllistyä kotirauhan rikkomiseen. Tarvittaessa vuokranantaja voi pyytää poliisilta virka-apua, jos vuokralainen estää huoneistoon pääsyn.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 22.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023