Freelancer-sopimus (englanniksi)

Freelancerilla viitataan tässä henkilöön, joka tekee oman yrityksensä edustajana toimeksiantoja yhdelle tai useammalle asiakkaalle. Kysymys ei ole tällöin siis lähtökohtaisesti työsuhteesta.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇬🇧

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Juristien laatimat englanninkieliset malliehdot

Docuen freelancer-sopimuksen mallia voidaan hyödyntää missä tahansa tilanteessa, jossa kyse on jonkin palvelun suorittamisesta toiselle. Tavallisia esimerkkejä tällaisista palveluista ovat konsultaatio, kiinteistönvälitys sekä luova työ.

Saat käyttöösi valmiit englanninkieliset malliehdot esimerkiksi palkkioihin, maksuehtoihin, liikesalaisuuksien salassapitoon ja immateriaalioikeuksiin liittyen. Malliehdot ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia. Halutessasi voit myös kirjoittaa omia ehtojasi.

Tämä sopimusmalli ohjeistuksineen lähtee oletuksesta, että freelancer on ulkopuolinen yrittäjä, joka tarjoaa palveluita toimeksiantosuhteen muodossa. Kysymys ei ole siis työsuhteesta.

Sähköinen allekirjoitus todisteena sopimuksen syntymisestä

Sopimuksen viimeistelyssä freelancer joutuu monesti tyytymään suullisiin vastauksiin ja ylimalkaisiin sähköpostikuittauksiin, mikä on omiaan luomaan väärinkäsityksiä.

Docuella osapuolet voivat allekirjoittaa kaikki asiakirjansa sähköisesti. Palvelumme sähköinen allekirjoitus aikaleimoineen ja muine teknisine tietoineen on vahva todiste siitä, että sitova sopimus on syntynyt. Molemmat osapuolet saavat automaattisesti oman digitaalisen kappaleensa valmiista sopimuksesta.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group