Avioehtosopimus (englanniksi)

Avioehtosopimuksen tarkoituksena on poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta avioliiton päättyessä. Tämän asiakirjamallin sisällöt ovat englanniksi.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇬🇧

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Omaisuuden puolittamisperiaatteesta voidaan poiketa avioehdolla

Aviopuolisoilla on lähtökohtainen avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että avioliiton päätyttyä puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja puolitetaan. Omaisuuden tasaus tapahtuu niin sanotun tasingon maksamisen avulla. Käytännössä enemmän omistava puoliso siirtää toiselle puolisolle rahaa tai muuta omaisuutta, kunnes omaisuudet menevät tasan.

Avioehdolla voidaan rajata osa omaisuudesta tai kaikki omaisuus pois edellä mainitun puolittamisen piiristä. Avioehtoja onkin kahdenlaisia: Kokonaan poissulkevalla avioehdolla rajataan puolisoiden avio-oikeus pois kaikesta toistensa omaisuudesta. Osittaisessa avioehtosopimuksessa avio-oikeus voidaan ulottaa vain osaan omaisuudesta, osaan ei. Rajanveto voidaan tehdä esimerkiksi sen perusteella, onko omaisuus hankittu ennen avioliittoa vai sen aikana.

Avioehto laaditaan yleensä ennen avioliittoa

Yleensä avioehtosopimus laaditaan ennen avioliittoon vihkimistä. Se on mahdollista laatia avioliiton aikanakin, ei kuitenkaan enää avioeron tultua vireille.

Docuella voit laatia avioehtosopimuksen juristiemme valmistelemien englanninkielisten mallisisältöjen avulla. Palvelu ohjeistaa sinua löytämään tilanteeseesi parhaiten sopivat ehdot, ja automaatio hoitaa ehtojen muotoilut puolestasi.

Hyödynnä englanninkieliset malliehtomme

Avioehtosopimuksen mallimme sisältää sisällöt kokonaan poissulkevaan, osittaiseen ja vain yritysvarallisuuden osalta tehtävään avioehtoon.

Voit määrätä omaisuudesta kokonaisuudessaan tai jaotella määräykset omaisuustyypin perusteella, esimerkiksi koskemaan vain ennen avioliittoa hankittua omaisuutta tai vain avioliiton aikana hankittua omaisuutta. Samoin voit päättää, koskeeko avioehto vain tiettyä omaisuutta vai myös sen tuottoa ja mahdollista sijaan tullutta omaisuutta. Halutessasi saat rajattua kunkin ehdon koskemaan vain toista puolisoa tai määrätä, että avioehtosopimus soveltuu vain tilanteessa, jossa avioliitto on päättynyt eroon.

Pätevyys edellyttää kahta esteetöntä todistajaa, rekisteröintiä sekä käsin tehtäviä allekirjoituksia

Kahden esteettömän todistajan tulee todistaa avioehto allekirjoituksillaan oikeaksi. Esteettömällä henkilöllä tarkoitetaan 15 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka ei ole esimerkiksi asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus tai muu lähisukulainen. Todistajan tulee olla myös mieleltään sillä tavoin terve, että hän ymmärtää todistamisen merkityksen. Todistajien ei tarvitse olla läsnä puolisoiden allekirjoittaessa avioehtosopimuksen.

Muista rekisteröidä allekirjoitettu avioehtosopimus Digi- ja väestötietovirastoon. Rekisteröinti on avioehdon voimaantulon edellytys. Avioehtosopimus jää tehottomaksi, jos se on jätetty Digi- ja väestötietovirastoon vasta toisen puolison kuoltua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Englanninkieliselle avioehdolle hankittava auktorisoitu käännös

Huomaa, että avioehto voidaan rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon vain suomen- tai ruotsinkielisenä. Käännätä siis englanninkielinen avioehtosi auktorisoidulla kääntäjällä ennen rekisteröintiä.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group