Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Asiakkaan tuntemistiedot (ruotsiksi)

Tähän asiakirjaan voit täyttää asiakkaastasi rahanpesulain edellyttämät tuntemistiedot ja tarvittaessa käyttää vahvaa sähköistä tunnistautumistapaa asiakkaan edustajien (ja tosiasiallisten edunsaajien) henkilöllisyyden todentamiseen. Tämän asiakirjan mallitekstit ovat ruotsiksi.

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Kuka tai mikä on tunnistettava?

Rahanpesulain mukaan tunnistettavien joukkoon kuuluvat asiakkaan ohella myös sen edustaja tai edustajat sekä tosiasiallinen edunsaaja tai edunsaajat. Tarkemmat tiedot siitä, mitkä tahot ilmoitusvelvollisen on tunnistettava, annetaan asiakkaan ja sen edustajan osalta lain 3 luvun 2 §:ssä ja tosiasiallisen edunsaajan osalta 3 luvun 6 §:ssä. Tosiasiallinen edunsaaja määritellään yhteisökohtaisesti lain 1 luvun 5–7 §:ssä.

Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava:

  • Uusi asiakas vakituista asiakassuhdetta perustettaessa.
  • Satunnainen asiakas, jos liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien suuruus on yhteensä vähintään 10 000 € tai jos on kyse maksajan tiedot -asetuksen (EU 2015/847) 3 artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta varojen siirrosta, jonka määrä ylittää 1 000 €.
  • Jokainen asiakas, jos kyse on epäilyttävästä liiketoimesta, ilmoitusvelvollinen epäilee liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen tai ilmoitusvelvollinen epäilee aiemman tunnistamisen tietojen olevan epäluotettavia tai riittämättömiä.

Asiakkaan tuntemistiedot

Tähän asiakirjaan voit täyttää asiakkaastasi rahanpesulain edellyttämät tuntemistiedot ja tarvittaessa käyttää vahvaa sähköistä tunnistautumistapaa asiakkaan edustajien (ja tosiasiallisten edunsaajien) henkilöllisyyden todentamiseen.

Tuntemistietojen säilyttäminen

Ilmoitusvelvollisen on säilytettävä asiakkaan tuntemista koskevat tiedot luotettavalla tavalla viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä. Jos kysymyksessä on 2 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa taikka mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettu satunnainen liiketoimi, asiakkaan tuntemista koskevat tiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan liiketoimen suorittamisesta.


Vem eller vad ska identifieras?

Enligt penningtvättslagen hör, förutom kunden, även kundens representant eller representanter samt verkliga förmånstagare till skaran av personer som bör identifieras . Mer detaljerade uppgifter om vilka aktörer som den rapporteringsskyldiga bör identifiera anges för kundens och dess representants del i lagens 3 kap. 2 § och för verkliga förmånstagares del i 3 kap. 6 §. En detaljerad definition av verklig förmånstagare finns i lagens 1 kap. 5-7 §.

Den rapporteringsskyldiga ska identifiera:

  • En ny kund vid etableringen av ett nytt kundförhållande.
  • En tillfällig kund om en enskild transaktion eller flera sammanhängande transaktioner sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro eller om det är fråga om en sådan överföring av medel enligt artikel 3.9 i förordningen om information om betalaren (EU 2015/847) som överstiger 1 000 euro.
  • Varje kund om det är fråga om en tvivelaktig transaktion eller om den rapporteringsskyldiga misstänker att medel som ingår i transaktionen används för finansiering av terrorism eller för straffbart försök till detta, eller att tidigare uppgifter om en kund inte är tillförlitliga eller tillräckliga.

Uppgifter för kundkännedom

I detta dokument kan du fylla i de uppgifter för kännedom av dina kunder som penningtvättslagen förutsätter och vid behov använda ContractSign Stark som autentiseringsmetod för kontroll av kundernas representanters (och verkliga förmånstagares) identiteter.

Den rapporteringsskyldiga ska bevara uppgifterna för kundkännedom på ett tillförlitligt sätt i fem år från det att ett fast kundförhållande upphört. Om det är fråga om en enskild transaktion som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller i 2 mom. i nämnda paragraf, ska uppgifterna för kundkännedom bevaras i fem år från utförandet av transaktionen.  

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Aiesopimus Aiesopimus (englanniksi) Aiesopimus (ruotsiksi) Alivuokrasopimus, asuinhuoneisto Alivuokrasopimus, liikehuoneisto Alivuokrasopimus, liikehuoneisto (englanniksi) Alivuokrasopimus, liikehuoneisto (ruotsiksi) Apporttiomaisuuden luovutuskirja (osakeanti) Apporttiomaisuuden luovutuskirja (osakeanti) (englanniksi) Apporttiomaisuuden luovutuskirja (osakeanti) (ruotsiksi) Asiakkaan tuntemistiedot Asiakkaan tuntemistiedot (englanniksi) Asiakkaan tuntemistiedot (ruotsiksi) Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokralainen irtisanojana Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana Avainten luovutus Aviopuolison suostumus yhteisen kodin luovuttamiseksi Avoin valtakirja Avoin valtakirja (englanniksi) Avoin valtakirja (ruotsiksi) Esisopimus Esisopimus (englanniksi) Esisopimus (ruotsiksi) Hallinnanjakosopimus Hallituksen kokous, pöytäkirja Hallituksen kokous, pöytäkirja (englanniksi) Hallituksen kokous, pöytäkirja (ruotsiksi) Hallituksen päätös kokousta pitämättä Hallituksen päätös kokousta pitämättä (englanniksi) Hallituksen päätös kokousta pitämättä (ruotsiksi) Henkilöstöanti | Hallituksen kokouspöytäkirja Henkilöstöanti | Hallituksen kokouspöytäkirja (englanniksi) Henkilöstöanti | Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja Henkilöstöanti | Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (englanniksi) Ilmoitus huoneistossa käynnistä Ilmoitus korjaus- tai muutostöiden aloittamisesta Jälleenmyyntisopimus Jälleenmyyntisopimus (englanniksi) Jälleenmyyntisopimus (ruotsiksi) Kauppaedustajasopimus Kauppaedustajasopimus (englanniksi) Kauppaedustajasopimus (ruotsiksi) Kauppakirja, asunto-osake Kauppakirja, asunto-osake (englanniksi) Kauppakirja, asunto-osake (ruotsiksi) Kauppakirja, auto Kauppakirja, auto (englanniksi) Kauppakirja, auto (ruotsiksi) Kauppakirja, autopaikka Kauppakirja, kiinteistö Kauppakirja, liiketoiminta Kauppakirja, liiketoiminta (englanniksi) Kauppakirja, liiketoiminta (ruotsiksi) Kauppakirja, osakkeet Kauppakirja, osakkeet (englanniksi) Kauppakirja, osakkeet (ruotsiksi) Kauppakirja, tavara Kauppakirja, tavara (englanniksi) Kauppakirja, tavara (ruotsiksi) Kauppakirja, yhtiöosuus (ay tai ky) Kiinteistön kauppaa koskeva esisopimus Kiinteistön vuokrasopimus (maanvuokrasopimus) Leasingsopimus (tavaran vuokrasopimus) Leasingsopimus (tavaran vuokrasopimus) (englanniksi) Leasingsopimus (tavaran vuokrasopimus) (ruotsiksi) Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokralainen irtisanojana Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana (englanniksi) Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana (ruotsiksi) Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana Lisenssisopimus Lisenssisopimus (englanniksi) Lisenssisopimus (ruotsiksi) Merkintäsitoumus, osakeanti Merkintäsitoumus, osakeanti (englanniksi) Merkintäsitoumus, osakeanti (ruotsiksi) Oma Sopimus Oma Sopimus (englanniksi) Oma Sopimus (ruotsiksi) Osamaksusopimus Osamaksusopimus (englanniksi) Osamaksusopimus (ruotsiksi) Ostotarjous, asunto-osake Ostotarjous, asunto-osake (englanniksi) Ostotarjous, asunto-osake (ruotsiksi) Pienremonttisopimus Poikkeuslupahakemus tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksen jälkeen, TVL 122 § Reklamaatio Suunnattu osakeanti | Hallituksen kokouspöytäkirja Suunnattu osakeanti | Hallituksen kokouspöytäkirja (englanniksi) Suunnattu osakeanti | Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja Suunnattu osakeanti | Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (englanniksi) Takaus tietystä velasta tai veloista (omavelkainen erityistakaus) Takaussitoumus, vuokrasuhde Tarjous Tarjous (englanniksi) Tarjous (ruotsiksi) Valtakirja kiinteistön myyntiä varten Varaussopimus, rakennettava asunto Vuokrankorotusilmoitus Vuokrankorotusilmoitus (englanniksi) Vuokrankorotusilmoitus (ruotsiksi) Vuokrasopimuksen siirtoilmoitus, asuinhuoneisto Vuokrasopimus, asuinhuoneisto Vuokrasopimus, asuinhuoneisto (englanniksi) Vuokrasopimus, asuinhuoneisto (ruotsiksi) Vuokrasopimus, autopaikka Vuokrasopimus, kirjallinen varoitus Vuokrasopimus, liikehuoneisto Vuokrasopimus, liikehuoneisto (englanniksi) Vuokrasopimus, liikehuoneisto (ruotsiksi) Vuokrasopimus, varasto Yksilöity valtakirja Yksilöity valtakirja (englanniksi) Yksilöity valtakirja (ruotsiksi)
Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group