Asiakirjamallit

Joustotyösopimus, SV [Avtal om utökad flextid]

Joustotyösopimus sopii tilanteisiin, joissa työ on sellaista, ettei sitä ole syytä sitoa määriteltyyn aikaan ja paikkaan. Joustotyöaika antaa työntekijälle lähtökohtaisen vapauden päättää työajastaan. Tällä asiakirjamallilla voit helposti laatia ruotsinkielisen joustotyösopimuksen. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 14.3.2023

Joustotyöaika mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon

Joustotyö on ratkaisu työhön, jota ei ole tarvetta sitoa ennalta määriteltyyn aikaan tai paikkaan. Työntekijä voi joustotyön puitteissa varsin vapaasti päättää työajoistaan. Työnantaja puolestaan välttyy tällöin esimerkiksi erillisten työvuorolistojen laatimiselta ja sunnuntaityökorvauksista huolehtimiselta. Joustava työaika voikin molempien osapuolten näkökulmasta olla mielekäs ratkaisu.

Mitä joustotyösopimuksen tulee sisältää?

Joustotyösopimuksessa vähintään puolet sovitusta työajasta on oltava sellaista, että työntekijä voi itsenäisesti päättää sen sijoittelusta ja paikasta. Sopimuksessa on sovittava työpäivistä, viikkolevosta, mahdollisesta kiinteästä työajasta ja noudatettavasta työajasta mikäli joustotyösopimus päättyy. Kannattaa lisäksi kirjata, mikä on säännöllisen työajan tasoittumisjakso sekä miten työaikaa seurataan erityisesti etätyössä.

Helpoin tapa laatia ruotsinkielinen joustotyösopimus

Palvelussamme laadit kirjallisen, lain vaatimukset täyttävän joustotyösopimuksen helpoiten. Asiakirjamallimme sisältää kymmeniä malliehtoja, joista voit valita sopimukseesi parhaiten sopivat. Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai kirjoittaa ehdot kokonaan itse.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 14.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023