Tilikauden muuttaminen – näin se onnistuu

Osakeyhtiötä perustettaessa tulee määrätä yhtiön tilikaudesta. Yleisin tilikausi on pituudeltaan 12 kuukautta ja jaksotetaan kalenterivuodeksi, mutta esimerkiksi sesonkiluontoisessa liiketoiminnassa se ei ole välttämättä paras ratkaisu. Tilikautta on mahdollista muuttaa yhtiökokouksen päätöksellä.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 5 minuuttia

Miksi tilikauden ajankohtaa saatetaan haluta muuttaa?

Perustamisen yhteydessä määrätty tilikausi saattaa osoittautua epäsuotuisaksi yhtiön tarpeiden kannalta. Tilikauden päättyminen saattaa ajoittua esimerkiksi kiireisimpään vuodenaikaan, jolloin resursseja ei haluta käyttää tilinpäätöksen toimittamiseen. Perustamisen yhteydessä määrätystä tilikaudesta ei kuitenkaan tarvitse pitää kynsin ja hampain kiinni – sitä voi muuttaa.

Tilikauden toistuva muuttaminen ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista, joten sopiva ajankohta kannattaa harkita tarkasti.

Tilikauden muuttaminen edellyttää poikkeavaa tilikautta

Tilikauden pituus on lähtökohtaisesti 12 kuukautta. Toimintaa aloitettaessa, lopetettaessa tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa tilikausi voi olla mainittua ajanjaksoa lyhyempi tai pitempi. Pisimmillään tilikausi voi olla 18 kuukautta; vähimmäispituuden osalta ei ole vastaavia rajoituksia.

Kun tilikautta muutetaan, meneillään olevaa tilikautta käytännössä pidennetään tai lyhennetään (ns. poikkeava tilikausi).

Esimerkki:

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi, mutta syys–lokakuussa pohditaan siirtymistä tilikauteen 1.4.–31.3. Vaihtoehtoja on kaksi:

1) Tilikauden pidennys: Meneillään olevaa 31.12. normaalisti päättyvää tilikautta pidennetään 31.3. asti, jolloin sen pituudeksi tulee 15 kuukautta. Seuraavaa tilikausi ("uusi normaali") pääsee näin alkamaan 1.4. ja kestää tavanomaiset 12 kuukautta.

2) Tilikauden lyhennys: Meneillään olevan tilikauden annetaan päättyä normaalisti 31.12., ja sen perään pidetään kolmen kuukauden mittainen "tynkätilikausi" (1.1.–31.3.). Seuraava 12 kuukauden mittainen tilikausi alkaa 1.4. ja vastaa jaksotukseltaan haluttua.

Tilikauden muuttaminen kuuluu aina yhtiökokoukselle

Osakeyhtiön tilikaudesta määrätään joko yhtiön perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Tilikauden muuttamisesta päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle riippumatta siitä, sisältyvätkö tilikautta koskevat määräykset perustamissopimukseen vai yhtiöjärjestykseen. Tämä valinta kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka suurta yhtiökokouksen kannatusta tilikauden muuttaminen edellyttää.

Jos yhtiön tilikaudesta määrätään perustamissopimuksessa, tilikauden muuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti yhtiökokouksen enemmistöpäätöstä, ellei yhtiöjärjestyksen määräyksistä muuta johdu. Enemmistöpäätös tarkoittaa, että ehdotusta kannattaa yli puolet kokouksessa annetuista äänistä.

Jos tilikautta koskevat määräykset on sen sijaan otettu yhtiöjärjestykseen, tulee yhtiökokouksen päätöksenteossa noudattaa yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevia vaatimuksia. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää määräenemmistöä. Se tarkoittaa, että ehdotusta kannattaa vähintään 2/3:n enemmistö paitsi yhtiökokouksessa annetuista äänistä myös kokouksessa edustetuista osakkeista (ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä tiukemmista määräenemmistövaatimuksista).

Miten laadin pöytäkirjat helpoiten?

Yhtiökokouksen kutsut ja pöytäkirjat laadit helpoiten Docuen älykkäillä asiakirjamalleilla, jotka ovat juristien suunnittelemia. Palvelun mallisisältöihin sisältyy myös tilikauden muuttaminen.

Tutustu osakeyhtiön hallinnon asiakirjamalleihimme tarkemmin täällä.

Muista rekisteröidä tilikauden muutos

Tilikauden muuttaminen edellyttää muutoksen rekisteröintiä. Muutoksesta ilmoitetaan PRH:lle, joka kirjaa muutoksen kaupparekisteriin. Ilmoituksen voi allekirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä. Tarvittaessa toimitusjohtaja tai hallituksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa yhtiön ulkopuolisen henkilön tekemään kaupparekisteri-ilmoituksen. Huomioithan, että mahdollisella prokuristilla ei ole oikeutta allekirjoittaa muutosilmoitusta yhtiön puolesta.

Tilikauden muutos tulee voimaan vasta, kun muutos merkitään kaupparekisteriin. Muutosta ei tästä syystä voi tehdä milloin tahansa, vaan kirjaamiselle on varattava riittävästi aikaa. Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti YTJ:n järjestelmässä. Jos ilmoitus tehdään verkossa, tulee yhtiön noudattaa PRH:n ja Verohallinnon ohjeistusten mukaan seuraavia määräaikoja:

  1. Tilikautta pidennettäessä ilmoitus on tehtävä 2 kuukautta ennen rekisterissä olevan tilikauden päättymistä.
  2. Tilikautta lyhennettäessä ilmoitus on tehtävä 2 kuukautta ennen kuin uusi, rekisteröitäväksi ilmoitettava tilikausi päättyy.

Varsinainen yhtiökokous riippuu tilikaudesta

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kysymyksessä on pakollinen kokous, eikä tilikauden muuttaminen vaikuta tähän sääntöön. Jos siis tilikauden muuttamisen myötä pidetään esimerkiksi muutaman kuukauden mittainen "tynkätilikausi", tulee yhtiökokous kyseisestä tilikaudesta pitää tavanomaiseen tapaan kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä.

Tilikauden muuttamisen vaikutus verotukseen

Ajanjaksoa, jolta yritysverotus toimitetaan, kutsutaan verovuodeksi. Jos yhtiön tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu kalenterivuoden aikana päättyneestä tai päättyneistä tilikausista. Kun tilikautta muutetaan, yhtä tilikautta joudutaan pidentämään tai lyhentämään 12 kuukaudesta. Tällöin voi muodostua tilanne, jossa kalenterivuoden aikana päättyy useampi tilikausi tai ei yhtään tilikautta.

Veroilmoitus on tehtävä erikseen kultakin tilikaudelta. Kalenterivuoden aikana päättyneiden tilikausien tulot lasketaan kuitenkin yhteen ja verotetaan samana vuonna. Käytännössä tilikauden muuttaminen ei siis vaikuta verotettavan tulon määrään, mutta verotuksen ajankohta voi muuttua.

Esimerkki:

Yhtiön tilikausi on 1.2.2019–31.1.2020. Yhtiö kuitenkin pitää tarkoituksenmukaisempana, että tilikauden päättyminen ajoittuisi alkuvuoden kiireiden sijasta syksylle. Yhtiö päättää muuttaa tilikauttaan siten, että seuraava tilikausi päättyy 30.9.2020 (lyhennetty tilikausi). Näin vuonna 2020 päättyy kaksi tilikautta ja molempien verovuosi on 2020.

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi