Edunvalvontavaltakirja (edunvalvontavaltuutus) (ruotsiksi)

Edunvalvontavaltakirjalla voit valtuuttaa läheisesi tai muun henkilön edustamaan itseäsi tilanteessa, jossa et sairauden, vanhuuden tai vastaavan syyn vuoksi pysty enää itse hoitamaan asioitasi. Tämän asiakirjamallin sisällöt ovat ruotsiksi.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇸🇪

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Edunvalvontavaltuutuksella varaudut tulevaan

Edunvalvontavaltakirjalla voit etukäteen valtuuttaa läheisesi tai muun valitsemasi luottohenkilön edustamaan sinua tilanteessa, jossa et itse siihen pysty sairauden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Edunvalvontavaltuutus laaditaan nimenomaan muuta kuin tilapäistä toimintakyvyttömyyttä varten.

Edunvalvontavaltakirja on laadittava vielä, kun laatija ymmärtää asiakirjan merkityksen. Valtuutusta ei voi antaa enää siinä vaiheessa, kun toimintakyky on menetetty esimerkiksi muistisairauden vuoksi.

Paras keino varmistaa yksilöllinen edunvalvonta

Edunvalvontavaltuutuksella voit varmistaa, että taloudellisia ja henkilökohtaisia asioitasi hoitaa yksilöllisesti joku läheinen, johon luotat. Muussa tapauksessa voit toimintakykysi menetettyäsi päätyä yleisen edunvalvonnan asiakkaaksi. Tällöin läheisesi voidaan hakemuksesta määrätä edunvalvojaksesi, mutta hänen edustamisvaltansa jää kuitenkin selvästi rajatummaksi kuin mitä se edunvalvontavaltakirjan perusteella olisi.

Edunvalvontaan liittyy runsaasti valvontaan ja luvanvaraisuuteen liittyvää byrokratiaa sekä näihin liittyviä maksuja, jotka edunvalvontavaltakirjalla voidaan välttää. Jos läheisesti toimii edunvalvojanasi, tulee hänen toimittaa holhousviranomaiselle vuosittain kaikki asioittesi hoitamista koskevat tositteet. Mikäli esimerkiksi sairastut ja nykyinen kotitalosi ei enää sovellu asumiseesi, tulee kiinteistön myyntiin hakea erillinen lupa holhousviranomaiselta. Edunvalvontavaltakirjassa voidaan poiketa näistä vaatimuksista ja helpottaa valtuutetun työtä huomattavasti.

Docuella laadit ruotsinkielisen edunvalvontavaltuutuksen helpoiten

Edunvalvontavaltakirjan mallillamme laadit helposti laadukkaan edunvalvontavaltakirjan. Voit palvelun ohjeistamana helposti valita valmiista listasta tilanteeseesi sopivat ehdot. Sisältö muuntuu valintojesi mukaan tyylikkääksi ja allekirjoitusvalmiiksi asiakirjaksi.

Palvelussamme kysymys ei ole siis yksittäisestä lomakepohjasta, vaan älykkäästä mallista, joka muotoilee edunvalvontavaltakirjan lähes puolestasi. Mallisisältömme ovat juristien laatimia ja pohjautuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Edunvalvontavaltakirjan muotovaatimukset ja sisällölliset vaatimukset

Muista valtakirjoista poiketen pätevä edunvalvontavaltakirja edellyttää kirjallista muotoa ja kahta esteetöntä, täysi-ikäistä todistajaa.

Asiakirjan pätevyys edellyttää kirjallista, paperille laadittua tahdonilmaisua, minkä vuoksi sitä ei voi allekirjoittaa sähköisesti. Laadittuasi edunvalvontavaltakirjan mieleiseksesi voit tulostaa asiakirjan ja ottaa siihen käsin tehtävät allekirjoitukset.

Sisällöllisesti edunvalvontavaltakirjasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

1: valtuuttaja ja valtuutettu 2: valtuuttamistarkoitus; 2: asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa; sekä 4: määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Mallissamme on huomioitu kaikki edellä mainitut kohdat.

Voimaantulo edellyttää rekisteröintiä Digi- ja väestötietovirastoon

Valtuutus tulee voimaan, kun edunvalvontavaltakirja on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa (entinen maistraatti). Vahvistaminen on mahdollista vasta, kun valtuuttaja on menettänyt kykynsä hoitaa asioitaan.

Vahvistamiseen tarvitaan edunvalvontavaltakirja alkuperäisenä. Lisäksi tarvitaan todistus siitä, ettei valtuuttaja ole enää kykenevä hoitamaan asioitaan itse. Vahvistamista ennen valtuutettu ei siis voi toimia valtuuttajan puolesta.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group