Sopimustieto on nyt Docue – lokakuun ajan ensimmäinen kuukausi maksutta koodilla DOCUE2021. Hyödynnä etu

Avioehtosopimus (ruotsiksi)

Avioehtosopimuksen tarkoituksena on poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta avioliiton päättyessä. Tämän asiakirjamallin sisällöt ovat ruotsiksi.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇸🇪

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Avioehdolla voidaan poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta – ilman avioehtoa omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan

Aviopuolisoilla on lähtökohtainen avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Liiton päättyessä puolisoiden omaisuuserot tasataan tasingolla, jonka enemmän omistava puoliso suorittaa toiselle puolisolle.

Avioehtosopimuksella voidaan poiketa edellä kuvatusta omaisuuden puolittamisperiaatteesta. Kokonaan poissulkevalla avioehdolla rajataan puolisoiden avio-oikeus pois kaikesta toistensa omaisuudesta. Osittaisessa avioehtosopimuksessa avio-oikeus voidaan ulottaa vain osaan omaisuudesta, osaan ei. Voidaan esimerkiksi sopia, ettei jo ennen avioliittoa hankittu omaisuus kuulu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen, mutta kaikki muu kuuluu.

Laadi avioehto ennen liittoa tai sen aikana

Yleensä avioehtosopimus laaditaan jo ennen avioliittoon vihkimistä. Avioehto voidaan laatia myös avioliiton aikana, muttei kuitenkaan enää avioeron tultua vireille.

Docuella voit laatia avioehtosopimuksen juristiemme laatimien malliehtojen avulla. Palvelussa voit itse valita tilanteeseesi sopivat ehdot, ja palvelun automaatio hoitaa ehtojen muotoilut puolestasi. Tarjolla ei ole siis yksittäistä pohjaa, vaan moderni teknologia, joka tekee sopimuksen lähes puolestasi.

Mitä Docuen ruotsinkielinen avioehtosopimuksen malli sisältää?

Avioehtosopimuksen mallimme sisältää ehdot tilanteisiin, joista avioehtosopimuksissa yleensä sovitaan. Mallissa on sisällöt kokonaan poissulkevaan, osittaiseen ja vain yritysvarallisuuden osalta tehtävään avioehtoon.

Voit määrätä puolisoiden omaisuudesta kokonaisuudessaan tai jaotella määräykset omaisuustyypin perusteella, esimerkiksi koskemaan vain ennen avioliittoa hankittua omaisuutta tai vain avioliiton aikana hankittua omaisuutta.

Voit lisäksi päättää, koskeeko avioehtosopimus vain omaisuutta itseään vai myös sen tuottoa ja mahdollista kyseisen omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta. Halutessasi saat rajattua kunkin ehdon koskemaan vain toista puolisoa tai määrätä, että avioehtosopimus soveltuu vain tilanteessa, jossa avioliitto on päättynyt eroon.

Avioehtosopimus on allekirjoitettava käsin

Avioehtosopimusta ei poikkeuksellisesti voi allekirjoittaa sähköisesti. Tulostathan siis asiakirjan käsin tehtäviä allekirjoituksia varten.

Pätevyys edellyttää kahta esteetöntä todistajaa ja rekisteröintiä

Kahden esteettömän todistajan tulee todistaa avioehto allekirjoituksillaan oikeaksi. Esteettömällä henkilöllä tarkoitetaan 15 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka ei ole esimerkiksi asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus tai muu lähisukulainen. Todistajan tulee olla myös mieleltään sillä tavoin terve, että hän ymmärtää todistamisen merkityksen. Todistajien ei tarvitse olla läsnä puolisoiden allekirjoittaessa avioehtosopimuksen.

Muista rekisteröidä allekirjoitettu avioehtosopimus Digi- ja väestötietovirastoon. Rekisteröinti on avioehdon voimaantulon edellytys. Avioehtosopimus jää tehottomaksi, jos se on jätetty Digi- ja väestötietovirastoon vasta toisen puolison kuoltua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group