Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Asiakkaan tuntemistiedot (englanniksi)

Tähän asiakirjaan voit täyttää asiakkaastasi rahanpesulain edellyttämät tuntemistiedot ja tarvittaessa käyttää vahvaa sähköistä tunnistautumistapaa asiakkaan edustajien (ja tosiasiallisten edunsaajien) henkilöllisyyden todentamiseen. Tämän asiakirjan mallitekstit ovat englanniksi.

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Kuka tai mikä on tunnistettava?

Rahanpesulain mukaan tunnistettavien joukkoon kuuluvat asiakkaan ohella myös sen edustaja tai edustajat sekä tosiasiallinen edunsaaja tai edunsaajat. Tarkemmat tiedot siitä, mitkä tahot ilmoitusvelvollisen on tunnistettava, annetaan asiakkaan ja sen edustajan osalta lain 3 luvun 2 §:ssä ja tosiasiallisen edunsaajan osalta 3 luvun 6 §:ssä. Tosiasiallinen edunsaaja määritellään yhteisökohtaisesti lain 1 luvun 5–7 §:ssä.

Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava:

  • Uusi asiakas vakituista asiakassuhdetta perustettaessa.
  • Satunnainen asiakas, jos liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien suuruus on yhteensä vähintään 10 000 € tai jos on kyse maksajan tiedot -asetuksen (EU 2015/847) 3 artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta varojen siirrosta, jonka määrä ylittää 1 000 €.
  • Jokainen asiakas, jos kyse on epäilyttävästä liiketoimesta, ilmoitusvelvollinen epäilee liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen tai ilmoitusvelvollinen epäilee aiemman tunnistamisen tietojen olevan epäluotettavia tai riittämättömiä.

Asiakkaan tuntemistiedot

Tähän asiakirjaan voit täyttää asiakkaastasi rahanpesulain edellyttämät tuntemistiedot ja tarvittaessa käyttää vahvaa sähköistä tunnistautumistapaa asiakkaan edustajien (ja tosiasiallisten edunsaajien) henkilöllisyyden todentamiseen.

Tuntemistietojen säilyttäminen

Ilmoitusvelvollisen on säilytettävä asiakkaan tuntemista koskevat tiedot luotettavalla tavalla viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä. Jos kysymyksessä on 2 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa taikka mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettu satunnainen liiketoimi, asiakkaan tuntemista koskevat tiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan liiketoimen suorittamisesta.


Who or what shall be identified?

According to the Money Laundering Act, the group of persons to be identified includes, in addition to the customer, the customer’s representative or representatives and beneficial owners. More detailed information on which actors the obliged party shall identify is provided with regard to customers and their representatives in chapter 3, section 2 of the Money Laundering Act and with regard to beneficial owners in chapter 3, section 6 of the Act. A detailed definition of beneficial owner is provided in chapter 1, sections 5-7.

The obliged party shall identify:

  • A new customer when establishing a new customer relationship.
  • An occasional customer when the occasional transaction or several transactions which appear to be linked amount to EUR 10.000 or more, or in case of a transfer of funds, as defined in point (9) of Article 3 of Regulation EU 2015/847, exceeding EUR 1.000.
  • Every customer in case of a suspicious transaction or when the obliged party suspects money laundering or terrorist financing or a punishable attempt to commit these offences, or when previously obtained customer data are not verifiable or adequate.

Customer due diligence data

In this document you can fill in the customer due diligence data required under the Money Laundering Act and, if needed, use SopimusSign Strong as a method of identification for verifying the identity of the customer's representatives (and beneficial owners).

The obliged party must retain the customer due diligence data in a reliable way for five years from the end of a customer relationship. Regarding an occasional transaction as referred to in section 2(1) or in section 2(2) of the Money Laundering Act, the customer due diligence data must be retained for five years from the moment when the transaction was conducted.  

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group