Edunvalvontavaltakirja (edunvalvontavaltuutus) (englanniksi)

Edunvalvontavaltakirjalla voit valtuuttaa läheisesi tai muun henkilön edustamaan itseäsi tilanteessa, jossa et sairauden, vanhuuden tai vastaavan syyn vuoksi pysty enää itse hoitamaan asioitasi. Tämän asiakirjamallin sisällöt ovat englanniksi.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇬🇧

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Edunvalvontavaltuutuksella voit varautua tulevaan

Voit jo etukäteen valtuuttaa läheisesi tai muun henkilön edustamaan itseäsi tilanteessa, jossa et sairauden, vanhuuden tai vastaavan syyn vuoksi pysty enää itse hoitamaan asioitasi. Tämä onnistuu edunvalvontavaltuutuksella, joka voi koskea joko yksittäistä asiaa tai taloutesi ja henkilökohtaisten asioittesi hoitoa yleisesti.

Huomaa, että valtakirja on laadittava hyvissä ajoin. Valtuutusta ei ole mahdollista antaa enää silloin, kun toimintakyky on menetetty. Edunvalvontavaltakirja kannattaakin elämän yllätyksellisyyden vuoksi laatia hyvissä ajoin.

Edunvalvontavaltuutuksen hyötynä joustavuus

Jos olet jättänyt edunvalvontavaltakirjan laatimatta ja joudut esimerkiksi muistisairauden vuoksi yleiseen edunvalvontaan, voidaan läheisesi hakemuksesta määrätä edunvalvojaksesi. Edunvalvojana toimivan läheisen toimivalta on kuitenkin selvästi rajatumpi kuin mitä se edunvalvontavaltuutuksen nojalla toimiessa olisi. Voitkin edunvalvontavaltakirjan avulla huomattavasti vähentää viranomaisvalvontaa ja byrokratiaa sekä tähän liittyviä kustannuksia.

Valtuutetun tehtävät määräytyvät valtakirjan perusteella

Edunvalvontavaltakirjan nojalla toimiva valtuutettu voi sitovasti hoitaa valtakirjassa määriteltyjä tehtäviä valtuuttajan puolesta. Tehtävät jaetaan yleensä taloudellisiin ja henkilökohtaisiin asioihin. Valtakirjassa tehtävä voidaan rajata valtuutetun toiveiden mukaisesti.

Taloudelliset asiat tarkoittavat omaisuuden ja talouden hoitamista. Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä esimerkiksi kauppoja tai sijoittaa valtuuttajan omaisuutta.

Henkilöä koskevat asiat ovat asioita, jotka liittyvät valtuutettuun, mutta joiden merkitystä tämä ei enää päätöksentekohetkellä kykene ymmärtämään. Kyseessä voi olla esimerkiksi valtuuttajan hoitoa koskeva päätös.

Edunvalvontavaltakirjan pätevyys edellyttää muotovaatimusten noudattamista

Pätevä edunvalvontavaltakirja edellyttää kirjallista muotoa ja kahta esteetöntä, täysi-ikäistä todistajaa. Edunvalvontavaltuutuksen tulee olla kirjallinen ja paperille laadittu, minkä vuoksi sitä ei voi allekirjoittaa sähköisesti.

Edunvalvontavaltakirjan vähimmäissisältö on määritelty niin, että asiakirjasta on ilmettävä ainakin (1) valtuutuksen antaja ja valtuutettu, (2) valtuuttamistarkoitus, (3) valtuutetun tehtävät eli asiat, joissa hän edustaa valtuuttajaa sekä (4) määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan mikäli valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Valtuutus astuu voimaan vasta rekisteröinnillä, toimintakyvyn menetyksen jälkeen

Valtuutuksen voimaaantulo edellyttää, että edunvalvontavaltakirja on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa (entinen maistraatti). Valtakirja voidaan toimittaa rekisteröitäväksi vasta, kun valtuutuksen antaja on menettänyt kykynsä hoitaa asioitaan. Tämän todistamiseksi tarvitaan erillinen todistus, jossa vahvistetaan, ettei valtuuttaja ole enää kykenevä hoitamaan asioitaan itse. Valtuutetun oikeus edustaa valtuuttajaa alkaa vasta valtakirjan vahvistamisesta.

Palvelussamme laadit englanninkielisen edunvalvontavaltakirjan vaivattomasti

Docuella laadit edunvalvontavaltuutuksen helposti juristiemme laatimien malliehtojen avulla. Palvelumme ohjeistaa sinua tilanteeseesi sopivien ehtojen löytämisessä ja neuvoo kunkin kohdan merkityksestä. Kun olet saanut laadittua mieleisesi valtuutuksen, voit tulostaa asiakirjan käsin tehtäviä allekirjoituksia varten.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group