2021-09-06

Juridiska tjänsternas Robin Hood

Även om kunderna fortfarande har behov av traditionella juridiska tjänster, är dessa tjänster ofta svårbegripliga, dyra och hopplöst föråldrade. Därför behöver vi de juridiska tjänsternas Robin Hood.

jouset

De flesta branscher har upplevt en kundinriktad revolution när det kommer till användningen av teknologi men juristerna, ett av världens äldsta yrken, arbetar fortfarande på sina egna villkor. Även om kunderna har behov av traditionella juridiska tjänster, är dessa tjänster ofta svårbegripliga, dyra och hopplöst föråldrade. Efter att ha följt med den juridiska branschen i fem år, förutspår jag den oundvikliga domedagen för de traditionella juridiska aktörer som är ovilliga att acceptera förändring och följaktligen låter kunderna betala notan för juristernas egen ineffektivitet och föråldrade arbetsmetoder.

Med fyra årtiondens erfarenhet av kundarbete är jag övertygad om att de som klarar sig bäst inom branschen för experttjänster är de som lyckas se på omvärlden ur kundernas synvinkel och leverera direkt mätbar nytta för kunden. Tjänsterna har utvecklats snabbt, men kundernas grundläggande behov är till stor del desamma som på 90-talet. Det dagliga informationsflödet vi upplever ökar explosionsartat, men människan utvecklas i många hänseenden långsammare än teknologin.

Våra förväntningar på resultatet av rådgivningsjänster baserar sig alltså fortfarande på samma mänskliga behov som för flera årtionden sedan. Till exempel inbesparing av tid och pengar, sinnesro och framgång i det egna arbetet är fortsatt hårdvaluta i en tid av digitalisering. Genom att dra nytta av teknologin bevarar man kundupplevelsen i centrum av verksamheten, samtidigt som man skapar möjligheter att effektivisera de egna arbetsprocesserna.

Det är möjligt att förenkla, demokratisera och göra juridiska tjänster förmånligare, men de traditionella jurist- och advokatbyråerna kommer inte att gå i bräschen för utvecklingen. Förändringens skott avfyras inte av sheriffen i Nottingham utan av en oliktänkare från Sherwoods skogar. Vi behöver de juridiska tjänsternas Robin Hood med teknologisk och juridisk kompetens i världsklass och en brinnande vilja att revolutionera branschen mot ett starkare kundfokus.

Den populäraste digitala juridiska tjänsten som vision

Docues vision är att vara världens populäraste digitala juridiska tjänst. Förutom att vara en pionjär inom teknologi och juridik, förutsätter resan mot vårt mål att vi lyckas möta kundernas grundläggande behov på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Som nykomling i företaget förhåller jag mig till vår vision med enorm entusiasm och stolthet, men samtidigt även ödmjukhet inför våra kunder. Endast genom att tjäna deras intressen kan vi tillsammans skapa en finländsk global framgångssaga.

Jukka Jaakkola

Jukka Jaakkola

2021-09-06