2021-12-14

15 minuter med Docues grundare

Docues nya tillskott sätter sig ner för en pratstund med företagets grundare, Marko Teppo, för att få reda på allt om Docue och samtidigt få en inblick i företagets juridiska vardag.

Mitt namn är Gustav Wiik och jag började jobba på Docue, som Sales Support Trainee, i november. Innan jag började på Docue visste jag inte vad B2B betydde i praktiken. Dessutom var det nytt för mig att arbeta med juridik på daglig basis. Omgående blev jag medveten om vikten av juridisk giltighet hos alla typer av kontrakt.

Min vetgirighet triggade mig till att fördjupa mig ytterligare om företaget. Därför vände jag mig till Marko Teppo, grundare till Docue.

Hur föddes idén till företaget?

– Jag jobbade i flera år som polis, svarar Marko. Parallellt studerade jag juridik. Efter juridikstudierna jobbade jag som jurist. Under den perioden hade jag kontakt med ca 100 företag, berättar Marko.

– Snart insåg jag att i de företagen kunde den vardagliga juridiken skötas på ett betydligt mer rationellt och smidigt sätt. Företags juridiska behov ofta är tämligen likartade, vilket innebär att det blir mycket upprepningar i juristernas arbete. Detta belastar företagen med stora kostnader. Sålunda föddes idén till Docue under 2015; där juristerna producerar juridiskt innehåll och kodar juridisk resonemangslogik till tjänsten. Detta möjliggör för Docues användare att skapa kontrakt och dokument, av samma kvalitet som jurister, men utan juridisk utbildning. Den elektroniska signeringen förseglar kontraktet. Arkivering av dokumenten sker automatiskt.

Vad är syftet med tjänsten?

– Syftet med Docue är att göra juridik tillgänglig för alla företag, på ett enkelt och prisvärt sätt. Tydliga och juridiskt korrekta avtal är företagsverksamhetens grund. Därmed växer också företagets värde.

Hur kan småföretagare bäst utnyttja tjänsten?

– Småföretagare kan, med hjälp av Docue, sköta alla administrativa dokument, arbets- och kundavtal själva. Företaget kan också importera sina egna PDF-filer till tjänsten, signera dem digitalt och arkivera dem i Docues arkiv. Vår tjänst är pedagogiskt upplagd och lär våra kunder mycket om företagande och juridik. Företagare får också möjligheten att chatta med våra jurister där de kan ställa sina frågor kring paragrafer, klausuler och hur man ska formulera sig kring en viss mening.

Vad är din vision för Docues framtid?

– Vi utvecklar och förbättrar vår tjänst varje dag, baserat på kundrespons. Vi strävar efter att göra tjänsten så lättanvänd som möjligt. Docues jurister kodar kontinuerligt nya kontrakt och avtal, vilket både breddar och fördjupar våra tjänster. Vår ambition är att våra användare ska kunna upprätta sitt sammantagna behov av dokument genom Docue, även de med ytterst krävande juridiskt innehåll.

Vad fick dig att vilja expandera till Sverige?

– Över 30 000 finska företag har redan registrerat sig till tjänsten. Användarnas respons har varit väldigt positiv. Eftersom Sverige och Finland har liknande juridisk kultur, bestämde vi oss för att göra tjänsten tillgänglig även i Sverige.

Efter denna stund med Marko, kan jag konstatera att jag fått svar på allt jag funderat på. Jag fascineras av historien bakom Docue. Intressant att många företag anlitar jurister, som får upprätta samma typ av dokument om och om igen. Då är det lätt att förstå att de företag som anlitar Docue, sparar både tid och pengar.

Jag känner mig stolt över att ha fått möjligheten att bli en del av Docues team och är ivrig att presentera Docues tjänster för svenska marknaden.

Läs om våra kunders respons här.

Gustav Wiik

2021-12-14