2021-11-18

Vad är e-signering?

En underskrift är i grunden en förseglad viljeförklaring. Under historiens alla tider har underskrifter gjorts med hjälp av tumavtryck, penna och nuförtiden också elektroniskt. Lagstiftningen har dock inte helt hängt med i denna utveckling.

Räck upp handen, ifall du någon gång svurit åt printern eller suckat åt dåliga skanningar, tyckt att möten bara för att skriva under dokument är ineffektivt eller att e-signering är svårare att förfalska än en penna på papper. Vi vet alla att elektroniska underskrifter ofta är den bästa lösningen för att underteckna avtal.

De nordiska länderna har vanligtvis varit i framkanten inom digitalisering och e-signering är inget undantag. Innan pandemin orkade vi sällan skriva ut, posta och/eller skanna underskrifter på papper, eftersom kontorsutrymmen var menad för detta ändamål och det inte fanns någon egentlig orsak till varför man skulle betala extra för underskrifter. Under åren 2020-2021 blev dock distansarbete vardag för många och signeringstjänsterna upplevde en stark tillväxt, vilket har satt företagens signeringsprocesser under uppsyn. Vi står inför en liknande övergång som när pappersfakturan blev e-faktura eller när konsumenter började använda betalkort istället för kontanter. Visste du att inom båda dessa områden är Finland tillsammans med övriga Norden ledande i Europa, till och med i hela världen?

I Finland och Sverige råder avtals- och formfrihet, det vill säga att parterna kan signera på valfritt sätt genom en dokumenterad viljeförklaring. Undantag till denna princip kan förekomma till exempel i penningtvättslagen eller jordabalken (se tabell nedan). Europeiska Unionens eIDAS-förordning delar in e-signering i tre grupper:

  • Simple electronic signature (SES)

  • Advanced electronic signature (AES) och

  • Qualified electronic signature (QES).

Processerna och priserna för enkel signatur, dvs. SES, varierar mellan olika serviceproducenter. Mervärdet med helt elektroniska lösningar jämfört med den traditionella printa-signera-skanna proceduren består ofta av att de är lätta att använda och erbjuder automatisk arkivering, färdiga dokument eller olika integreringsmöjligheter. Skillnaderna mellan olika serviceproducenter kan vara betydande, även om de vid första anblick verkar vara likadana. Tyvärr begränsas användningen av SES-signering av flera gammalmodiga lagar och de stora institutionernas egna tillämpningspraxis.

Särskilt AES-signering används ofta i Finland, bland annat på grund av att penningtvättslagen kräver identifikation med hjälp av bank-id. AES är också myndigheternas huvudsakliga identifikationsmetod. Läget är tyvärr inte lika bra i resten av Norden, till exempel svenska banker godkänner inte AES-signering överhuvudtaget. QES-signering försvåras av den långsamma spridningen av chip ID-kort som utfärdas av polisen, bristen på infrastruktur för att läsa dem och oklara processer.

Tabellen nedan beskriver nuvarande metoder för e-signaturer:

På Docue tror vi starkt på att Finland och Sverige kommer att vara globala föregångare inom elektroniska signaturer, och som den mest betydande inhemska tjänsteleverantören vill vi ligga i täten inom denna utveckling. Syftet med denna blogg är att starta en diskussion om fördelarna av SES-signering i jämförelse med traditionella underskrifter. Vi vill erbjuda de bästa lösningarna och fördelarna även till våra svenska kunder. Docue erbjuder inte bara e-signering, utan också ett heltäckande utbud av färdiga juridiska dokument. Detta skiljer oss från alla andra e-singeringstjänster på marknaden.

Läs mer om Docues e-signering här.

Antti Seppä

Antti Seppä

2021-11-18