Mitä puitesopimus tarkoittaa?

Puitesopimus tarkoittaa tyypillisesti sopimusta, jolla osapuolet määrittävät säännöt tai periaatteet myöhemmille keskinäisille sopimuksilleen. Laadukas ja riittävän kattava puitesopimus säästää osapuolten resursseja, kun kaikesta ei tarvitse neuvotella jokaisen yksittäisen sopimuksen kohdalla erikseen.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 2 minuuttia

Millaisissa tilanteissa puitesopimus tyypillisesti tehdään?

Puitesopimus tehdään tyypillisesti yritysten välisissä yhteistyötilanteissa, jotka edellyttävät monien myöhempien sopimusten tekemistä – mahdollisesti pitkänkin ajan kuluessa. Puitesopimus voi olla hyvinkin suurpiirteinen, koska monesti puitesopimusta solmittaessa osapuolet eivät vielä tiedä, mihin suuntaan yhteistyö kehittyy.

Puitesopimus voi koskea esimerkiksi:

 • Projektia

 • Kauppaedustusta

 • Jälleenmyyntijärjestelyä

 • Palvelun toimittamista

 • Muuta yhteistyötä.

Puitesopimuksesta ovat esimerkkinä myös työehtosopimukset, joissa työnantaja- ja työntekijäjärjestö sopivat työsuhteiden ehdoista tietyllä alalla. Nämä ehdot koskevat esimerkiksi palkkaa, loma-aikoja ja työaikaa. Työehtosopimuksen ehtoja on noudatettava yksittäisiä työsopimuksia tehtäessä, eivätkä työntekijä ja työnantaja voi sopia työntekijälle huonommista ehdoista. 

Mitkä ehdot ovat yleisiä puitesopimuksissa?

Puitesopimusten sisältö vaihtelee tilanteen mukaan. Nämä ehdot ovat kuitenkin yleisiä puitesopimuksissa:

 • Sopimuksen kohde, eli yhteistyö, jonka osapuolet haluavat toteuttaa

 • Sopimuksen kesto ja irtisanomisehdot

 • Osapuolten yleiset oikeudet ja velvollisuudet

 • Tilaus- ja toimitusehdot tavaroiden osalta

 • Kilpailukielto ja houkuttelukielto

 • Salassapito

 • Sopimusrikkomuksen seuraamukset

 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Tärkein sopimuskohta on yleensä sopimuksen kohde, sillä se määrittää puitesopimuksen ehtojen soveltamisalan. Esimerkiksi jos puitesopimuksessa on kyse yksilöidyn palvelun toimittamisesta, tulevat sen ehdot sovellettaviksi kaikkiin niihin sopimuksiin, jotka osapuolet tekevät keskenään tätä palvelua koskien. Kun näitä yksittäisiä sopimuksia tehdään, ei erillistä viittausta puitesopimukseen välttämättä vaadita.

Miten laadin puitesopimuksen helposti?

Docuen palvelussa voit laatia laadukkaan puitesopimuksen erilaisiin liike-elämän tilanteisiin. Juristien laatimista mallisisällöistä voit valita haluamasi ehdot ja sisällyttää ne sopimukseen. Älykäs sopimuspohja muokkautuu valintojesi perusteella ja myös opastaa sinua ehtojen valinnassa. 

Muun muassa nämä asiakirjamallit muuntuvat toimiviksi puitesopimuksiksi:

---

 

Tags: puitesopimus tarkoittaa

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi