Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Testamentti, keskinäinen (puolisoiden yhteinen) (ruotsiksi)

Keskinäinen testamentti tarkoittaa testamenttia, jolla kaksi henkilöä voivat testamentata omaisuutensa toisilleen. Monesti keskinäisen testamentin laativat puolisot. Tämän mallin sisällöt ovat ruotsiksi.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇸🇪

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Keskinäinen testamentti on yleensä puolisoiden välinen

Keskinäisellä testamentilla kaksi henkilöä testamenttaavat omaisuutensa toisilleen siten, että ensin kuolleen omaisuus menee joko kokonaan tai osittain eloon jääneelle. Tällaiset määräykset ovat ensisijaisia testamenttimääräyksiä. Määräykset siitä, kenelle omaisuuden halutaan tämän jälkeen päätyvän, ovat toissijaisia määräyksiä.

Mikäli puolisot haluavat jättää perintöä eloonjäänelle kumppanille, on testamentti yleensä ainoa keino tähän. Aviopuolisot perivät toisensa ainoastaan, mikäli ensiksi kuolleella ei ole lapsia. Avopuolisot eivät sen sijaan peri toisiaan milloinkaan ilman testamenttia. Avoleskellä ei myöskään ole lakimääräistä oikeutta jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin ilman keskinäistä testamenttia.

Keskinäinen testamentti voi olla joko omistusoikeustestamentti tai hallintaoikeustestamentti

Keskinäisellä omistusoikeustestamentilla testamentin tekijä antaa toiselle testamentin tekijälle täyden määräämisoikeuden omaan omaisuuteensa, jos kuolee tätä ennen. Omaisuuden saaja – tyypillisesti leski – voi näin käyttää omaisuutta hyväkseen kaikin tavoin, esimerkiksi kuluttaa, myydä, vaihtaa ja kiinnittää sitä. Jos asetat keskinäisessä testamentissa toissijaisia määräyksiä ensimmäisenä kuolleen omaisuudesta, kun jälkimmäinenkin testamentin tekijä on kuollut, ei eloon jäänyt testamentin tekijä voi lähtökohtaisesti testamentata tätä omaisuutta jälkikäteen omin päin.

Keskinäisellä hallintaoikeustestamentilla testamentin tekijät antavat toisilleen oikeuden käyttää testamentilla saamaansa ensin kuolleen osapuolen omaisuutta elinaikanaan kuin omaansa ja saada siitä tuleva tuotto. Testamentilla saatua omaisuutta ei kuitenkaan voi myydä tai testamentata eteenpäin. Kun molemmat testamentin tekijät ovat kuolleet, kuuluu hallintaoikeuden alainen omaisuus ensiksi kuolleen laatijan laillisille perillisille.

Docuen keskinäisen testamenti mallilla laadit ruotsinkielisen testamentin vaivattomasti

Keskinäisen testamentin mallillamme voit laatia joko keskinäisen omistusoikeus- tai hallintaoikeustestamentin. Palvelu muotoilee sinulle valmiin asiakirjan tekemiesi valintojen perusteella ja ohjeistaa sinua eri vaihtoehtojen merkityksestä asiakirjaa laatiessasi.

Voit hyödyntää juristiemme laatimat malliehdot mm. omaisuuden jakamisesta, aiemman testamenttisi peruuttamisesta, testamentinsaajien puolisoiden avio-oikeuden rajaamisesta, testamentin toimeenpanijan valinnasta, kannanotostasi jonkin rintaperillisen lakiosaan tai jonkin perillisen tekemisen kokonaan perinnöttömäksi.

Palvelustamme löydät erillisen asiakirjamallin yhden henkilön testamenttia varten.

Keskinäisen testamentin muotovaatimukset

Testamentin pätevyys edellyttää, että testamentti laaditaan kirjallisesti eli paperille. Tekijöiden tulee allekirjoittaa testamentti kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa tai tunnustaa näille allekirjoituksensa oikeaksi. Testamentin tekijöiden lisäksi myös todistajien tulee allekirjoittaa testamentti.

Todistajien tulee olla vähintään 15 vuotiaita. Todistajiksi ei saa valita henkilöä, joka on jommankumman testamentin tekijän lähisukulaisia, testamentin edunsaajia tai näiden lähisukulaisia. Todistajien tulee testamenttia allekirjoittaessaan olla tietoisia, että kyseessä on testamentti. Heidän ei kuitenkaan tarvitse sen tarkemmin tuntea testamentin sisältöä.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group