Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Perinnönjakokirja (ruotsiksi)

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa, kun pesä on selvitetty. Perinnönjaosta on laadittava jakokirja. Tämä malli soveltuu tilanteeseen, jossa pesän osakkaat sopivat perinnönjaosta keskenään, eli sopimusjakoon. Tämän mallin sisällöt ovat ruotsiksi.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇸🇪

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Perinnönjaosta on laadittava kirjallinen jakokirja

Jokaisesta perinnönjaosta on laadittava kirjallinen perinnönjakokirja. Docuen mallilla laadit perinnönjakokirjan sopimusjakoa varten – eli tilanteeseen, jossa pesän osakkaat sopivat perinnönjaosta keskenään.

Perinnönjako voidaan yleensä aloittaa vasta perunkirjoituksen jälkeen. Perinnönjaolle ei ole asetettu aikarajaa, mutta jako on tehtävä yhdenkin kuolinpesän osakkaan sitä vaatiessa. Jakamattoman kuolinpesän hallinnointi on monesti hankalaa, minkä vuoksi kuolinpesää ei yleensä kannata jättää pitkäksi aikaa jakamatta.

Kaikkien pesän osakkaiden on allekirjoitettava perinnönjakokirja. Lisäksi perinnönjakokirjaan on otettava kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Esteellisyyden välttämiseksi todistajiksi kannattaa valita kaksi täysin ulkopuolista henkilöä.

Perinnönjaossa on huomioitava lakiosa

Perinnönjaossa on otettava huomioon rintaperillisten oikeus lakiosaan. Lakiosalla tarkoitetaan rintaperillisille varattua vähimmäismäärää perinnöstä.

Lakiosaan oikeutettuja rintaperillisiä ovat perittävän lapset, ja mikäli joku heistä on kuollut, hänen lapsensa. Lakiosa on suuruudeltaan puolet lakimääräisestä perintöosasta. Jos vainajalla on esimerkiksi yksi rintaperillinen, on lakiosa tällöin puolet koko jäämistön arvosta.

Laadi ruotsinkielinen perinnönjakokirja vaivattomasti Docuen palvelussa

Perinnönjakokirjasta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  1. Kuolinpesän osakkaiden nimet ja mihin heidän osakkuutensa perustuu;
  2. Kunkin osakkaan jako-osuuksien suhteellinen osuus (eli murtoluvulla ilmaistu osuus, jonka perijä saa koko jäämistöstä, esim. ¼);
  3. Mitä omaisuutta kukin osakkaista saa.

Perinnönjakokirjan mallissamme on huomioitu ja selitetty nämä kohdat selkeästi. Voit myös vaivattomasti valita tarvittavat sisällöt lukuisiin erityistilanteisiin.

Tarvittaessa myös ositus on tehtävä

Perinnönjakokirjan mallillamme voit toimittaa samalla myös osituksen, jolloin lopputuloksena on ositus- ja jakokirja. Osituksella tarkoitetaan toimitusta, jossa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan. Älykäs teknologia tekee osituslaskelmat puolestasi. Ositus tulee tarpeelliseksi tilanteessa, jossa vainaja oli avioliitossa. Se on toimitettava ennen perinnönjakoa.

Hae tarvittaessa edunvalvojan sijaista alaikäiselle pesän osakkaalle

Perinnönjakokirjaa ei tarvitse vahvistuttaa erikseen esimerkiksi viranomaisella, vaan allekirjoitettuna ja todistettuna se on lainvoimainen sellaisenaan. Huomaa, että mikäli joku pesän osakkaista on alaikäinen, edustaa häntä perinnönjaossa lähtökohtaisesti hänen edunvalvojansa eli lapsen huoltajat. Jos lapsen huoltaja on esteellinen, on lapselle haettava edunvalvojan sijainen. Edunvalvojan on hankittava perinnönjaon lopputulokselle Digi- ja väestötietoviraston hyväksyntä. Käytännössä tämä tarkoittaa perinnönjakokirjan luonnoksen toimittamista Digi- ja väestötietovirastolle.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group